Διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς: Τι προβλέπει διάταξη του Υπουργείου Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/07/2018 - 11:21 | Author: Newsroom Ipaidia

Σύμφωνα με διάταξη  στο σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Ιωανννίνων η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  θα αποφασίζεται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου θα αφορά σε σεμινάρια ή ημερίδες και  θα είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς.

Mε απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες το χρόνο ανά τάξη για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και τις ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις, σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985.

Σκοπός των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εξέταση των θεμάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ή την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαμόρφωση του θεματικού περιεχομένου των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων ο οικείος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ή ομάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία
ή τάξεις.

Μέσα στα χρονικά διαστήματα από την 1η έως την 10η Σεπτεμβρίου και από την 15η έως την 21η Ιουνίου μπορεί να διοργανώνονται από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου επιμορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso