Σήμερα, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία δεν είναι πια ταμπού για το ελληνικό πανεπιστήμιο, αναφέρει ο κ. .

Τους τρεις οι άξονες που απαιτούνται για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ παραγωγής γνώσης και καινοτομίας στην Ελλάδα, η οποία καταλαμβάνει μεν τη 10η θέση στην Ε.Ε. σε απόλυτα μεγέθη στην έρευνα, αλλά μόλις την 20ή με βάση την επίδοσή της στην καινοτομία, ανέπτυξε στην ολομέλεια της Βουλής, ο βουλευτής Χανίων Βασίλης Διγαλάκης, τοποθετούμενος επί του νομοσχεδίου για τις στρατηγικές επενδύσεις και τις εταιρείες-τεχνοβλαστούς.

Σύμφωνα με τον κ. Διγαλάκη, που είναι και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, πρώτος άξονας είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο επιτυγχάνεται με το παρόν νομοσχέδιο, και έχει ως στόχους τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά, συμβάλλοντας έτσι στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Δεύτερος άξονας είναι η κουλτούρα επιχειρηματικότητας: Σήμερα, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία δεν είναι πια ταμπού για το ελληνικό . Οι νέοι μας αναζητούν την καινοτομία, και πολλά επιτυχημένα παραδείγματα startups από νέους αποφοίτους είναι γεγονός, σημείωσε ο κ. Διγαλάκης.

Τρίτος άξονας είναι η υποστήριξη των ερευνητικών φορέων για την ωρίμανση των δομών μεταφοράς τεχνολογίας χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, πρόσθεσε ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ.

Τέλος, είπε ότι ο χάρτης της καινοτομίας στο ελληνικό ερευνητικό οικοσύστημα αλλάζει γρήγορα. Το δείχνει η εμπιστοσύνη μεγάλων παγκόσμιων επιχειρήσεων μέσω των συμπράξεών τους με τους ερευνητικούς μας φορείς. Είμαστε για πρώτη φορά αισιόδοξοι ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο μπορεί να εκπληρώσει και τον τρίτο σκοπό του, της μεταφοράς της γνώσης στην οικονομία προς όφελος της κοινωνίας τόνισε ο κ. Διγαλάκης.