Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων .

Πιο αναλυτικά, δείτε την ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης