Στον δικτυακό τόπο του αναρτήθηκε ενημέρωση για τα μόρια προυπηρεσίας του 2015 2016 για αναπληρωτές που θα κάνουν από αύριο 12/7

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

“Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουν υπολογιστεί, ακόμα, τα μόρια προϋπηρεσίας του σχολικού έτους 2015-2016”.