Στα πλαίσια της προσπάθειας αναβάθμισης της διδασκαλίας των στη Δημόσια Εκπαίδευση, κρίνω ως ορθή τη δυνατότητα που έδωσε το Υπουργείο στους μαθητές και στους γονείς να διαλέγουν ηλεκτρονικά όχι μόνο τη ξένη γλώσσα αλλά και τα μαθήματα επιλογής που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν στο .

Δρ Κωνσταντίνος Μυταλούλης

Έτσι και έγκαιρος προγραμματισμός μπορεί να γίνει και να μην επηρεάζονται οι μαθητές από άλλους παράγοντες όπως το να ακολουθούν τη γενική τάση η οποία συνοψίζεται στην παρακάτω φράση: «-Θέλω να κάνω  Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά, θέλω να κάνω Καλλιτεχνικά ή Πληροφορική  αλλά δεν υπάρχει καθηγητής αυτής της ειδικότητας στο Λύκειο που θα πάω. Ας επιλέξω λοιπόν,  ό,τι υπάρχει….».  Η απάντηση: Δηλώστε αυτό που θέλετε και απαιτείστε το(σημ. δεν υπάρχει επιλογή άλλης γλώσσας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ).

Αν συμπληρώνεται ο σύμφωνα με το νόμο αριθμός των μαθητών για δημιουργία τμήματος  και, πάραυτα το μάθημα δεν διδαχθεί, τότε οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν κάθε δικαίωμα  να «γκρινιάζουν».

Τέλος, οι σύλλογοι των εμπλεκομένων ειδικοτήτων θα μπορούν ,αν περιέλθουν εις γνώση τους τα στατιστικά στοιχεία επιλογής, να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους και να  διεκδικήσουν από την πολιτική ηγεσία μέχρι και διορισμούς.