Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΧ ΘΕΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Με αφορμή τις σημαντικές εκκρεμότητες που υπάρχουν σε ότι αφορά στην Εκπαιδευτική διαδικασία και τις αποφάσεις που είναι επείγον να λάβει η ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ σχετικά με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) θεωρεί καθήκον και υποχρέωσή της τόσο απέναντι στην πολιτεία, της οποίας αποτελεί θεσμικό Σύμβουλο, όσο και απέναντι στους μαθητές, τις οικογένειές τους και στους συναδέλφους χημικούς να παρέμβει καταθέτοντας τις απόψεις της.

Η ΕΕΧ έχει πληροφορηθεί με μεγάλη ικανοποίηση από τα ΜΜΕ για την πρόθεση της νέας ηγεσίας του Υπουργείου να ξεκινήσει εκτεταμένο διάλογο με την Εκπαιδευτική κοινότητα και τους θεσμικούς συνομιλητές από το καλοκαίρι του 2015, με στόχο την εκπόνηση ενός νέου Εκπαιδευτικού συστήματος και στην ίδια λογική ήδη έχει προσκαλέσει τις υπόλοιπες Επιστημονικές Ενώσεις σε συνεργασία, ώστε να προσέλθουν στο διάλογο με επεξεργασμένες και, αν καταστεί δυνατό, κοινές προτάσεις.

Είναι γνωστό στην Εκπαιδευτική κοινότητα ότι κάθε αλλαγή στο εξεταστικό πρέπει να είναι εγκαίρως γνωστή για την Α΄ Λυκείου εκείνης τη χρονιάς, έτσι ώστε να μην αιφνιδιάζονται οι μαθητές.

Η ΕΕΧ εκτιμά όμως ότι για τις εξετάσεις του 2016, οι οποίες αφορούν στη σημερινή Β Λυκείου, και του 2017, οι οποίες αφορούν στη σημερινή Α Λυκείου, και για τις οποίες δεν είναι ορθό να υπάρξουν σοβαρές αλλαγές, οι οποίες θα αιφνιδιάσουν και θα διαταράξουν το σχεδιασμό των μαθητών, υπάρχουν ακόμη πολλές εκκρεμότητες που πρέπει να διευκρινιστούν άμεσα και συγκεκριμένα να ανακοινωθεί:

1. Αν θα υπάρξει διορθωτική κίνηση που θα οδηγήσει σε άνοιγμα δεύτερου πεδίου για τους μαθητές, οι οποίοι το επιθυμούν. Η ΕΕΧ έχει επεξεργαστεί και προτείνει σχέδιο σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν να διδαχθούν ένα πέμπτο μάθημα, το οποίο αν επιλέξουν να εξεταστούν πανελλαδικά θα τους δίνει τη δυνατότητα να δηλώσουν τμήματα και από ένα δεύτερο πεδίο (ΕΠΕ). Η πρόταση αυτή έχει το πλεονέκτημα να μην επιβαρύνει τους μαθητές που έχουν εντοπίσει τα ενδιαφέροντα τους σε ένα πεδίο και ταυτόχρονα να δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που ενδιαφέρονται για τμήματα που ανήκουν σε δυο ΕΠΕ. Επίσης, διασώζει πεδία που έχουν πολύ λίγες επιλογές, όπως το 5ο πεδίο των Παιδαγωγικών Επιστημών.

2. Ποια τμήματα και σχολές ανήκουν σε κάθε ΕΠΕ και σε ποιο μάθημα δίνεται ο συντελεστής βαρύτητας για καθένα ή καθεμία. Επίσης, μετά την αδυναμία της ΑΔΙΠ να προσδιορίσει ποια τμήματα, εκτός των τμημάτων της Πληροφορικής, θα πρέπει να εξετάζονται στο μάθημα της Πληροφορικής για την εισαγωγή στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να ανακοινωθεί ότι με βάση το νόμο 4186/13 η Χημεία έχει το γενικό προνόμιο για όλες τις άλλες σχολές, εκτός αυτών στις οποίες αναφέρθηκε ρητά η ΑΔΙΠ.

3. Αν θα ισχύσουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο του 2015, και, αν ναι, αν θα υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις.

Στην εξαιρετικά δύσκολη σημερινή συγκυρία κατά την οποία η Ελλάδα και οι Έλληνες ζουν μια πρωτόγνωρη οικονομική, κοινωνική, αλλά και ηθική κρίση, η ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ καλείται να επιδείξει νέο ήθος και νέα πρακτική, μακριά από τις εξωθεσμικές πρακτικές, την ευνοιοκρατία και την εξυπηρέτηση των συντεχνιακών συμφερόντων των προκατόχων της, λειτουργώντας με διαφανείς διαδικασίες και λαμβάνοντας αποφάσεις μετά από διάλογο με τους θεσμικούς της συνομιλητές, τις Επιστημονικές Ενώσεις.

Η ΕΕΧ έχει τη θέληση, την τεχνογνωσία, τις θέσεις και προτάσεις και το θεσμικό ρόλο που απαιτείται, ώστε να συνδράμει την ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ στα θέματα που αφορούν στην Επιστήμη της Χημείας, όπως τα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα της Χημείας και το εξεταστικό, όπως ήδη έχει ενημερώσει με επιστολές στις οποίες ζητά επίμονα συνάν