Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ΓΕΛ-ΕΠΑΛ με ελλιπή στοιχεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/05/2018 - 10:01 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ1α/73611/Δ4/09-05-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και αναφορικά με τους/τις ενδιαφερόμενους/-νες που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), οι οποίοι/-ες κατ’ εξαίρεση με ελλιπή δικαιολογητικά, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες στους/στις οποίους/-ες απευθύνονται οι εν λόγω
ενδιαφερόμενοι/-ες (των περιπτώσεων α, β, γ, δ των σελ. 5 & 6 της παραπάνω εγκυκλίου)
προκειμένου να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης, ακολουθούν
την παρακάτω διαδικασία:

1. Συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται κατά περίπτωση στην εν λόγω εγκύκλιο.
2. Αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπεύθυνη Δήλωση στις αρμόδιες
Δ/νσεις της Γεν. Δ/νσης Σπουδών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δηλώνοντας τον αριθμό των αιτούντων, ώστε
να τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση
Προτίμησης κατά το χρονικό διάστημα από 27 έως και 29 Ιουνίου 2018.

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Υπεύθυνης
Δήλωσης στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eeggrafes.minedu.gov.gr
Η δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα ΓΕ.Λ. είναι: [email protected]
Η δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα ΕΠΑ.Λ. είναι: [email protected]

Loading...


  • europalso   ideascentral