Διεθνής διαγωνισμός για την προώθηση της γερμανικής γλώσσας