– Εκπαιδευτές ενηλίκων: Προσφυγή στο ΣτΕ για το Μητρώο Εκπαιδευτικών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ. Σύμφωνα με την προσφυγή, η Υπουργική Απόφαση αντίκεται στις Συνταγματικές αρχές της ισότητας και της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν στις 27/10 μέλη της Πρωτοβουλίας για την Υπεράσπιση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης που ορίζει τον Κανονισμό λειτουργίας του νεοσύστατου Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΙΕΚ.

Η προσφυγή αφορά την απόφαση υπ’ αριθ. Κ1/104717/10-8-2020 (ΦΕΚ 3393/Β΄/13-8-2020) την οποία υπογράφει η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 6 τα οποία αφορούν τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και την ανάθεση διδακτικού έργου.

Η προσφυγή εστιάζει:

(1)Στην υπερμοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα αξιολογικά κριτήρια την οποία εισάγει, χωρίς να αιτιολογεί, η Υπουργική απόφαση

(2) Στον υποβιβασμό της πιστοποιημένης εκπαιδευτικής επάρκειας η οποία αποτελεί, σύμφωνα με διατάξεις των Νόμων 3879/2010 και 4186/2013, βασικό μέσο διασφάλισης ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε απλό μοριοδοτούμενο προσόν χαμηλής βαρύτητας (2 μόρια στα 100)

(3) Στην άρση των διαχωρισμών των υποψηφίων στη βάση κοινωνικών κριτηρίων και ειδικότερα την επισφάλεια της εργασιακής τους θέσης και την αστάθεια του εισοδήματος, την οποία έχει κρίνει θεμιτή με προηγούμενη απόφασή του το ΣτΕ (ΣτΕ 608/2017).

(4) Στον υπέρμετρο περιορισμό που εισάγει η Απόφαση, χωρίς μάλιστα να τον αιτιολογεί στη βάση του δημοσίου συμφέροντος, ως προς τον αριθμό ΙΕΚ/μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προσφυγή, η Υπουργική Απόφαση αντίκεται στις Συνταγματικές αρχές της ισότητας και της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας, ενώ δεν ικανοποιεί τους όρους που θέτουν οι νόμοι και το Σύνταγμα (άρθρο 16 παρ. 2) σε σχέση με την διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «η προσβαλλόμενη απόφαση δεν κινείται στα πλαίσια των ορισμών των νόμων 3879/2010 και 4189/2013 και αντίκειται στα άρθρα 4, 5, 16 παρ. 2 και 103 παρ. 1 του Συντάγματος, καθότι στη μη τυπική εκπαίδευση πρέπει να διορίζονται με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων οι πιστοποιημένοι, περισσότερο καταρτισμένοι και ικανοί εκπαιδευτικοί, μετά από διάγνωση των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων (ΣτΕ 1446/2003 σκ. 7)».