Διδάσκοντας το παιδί την (πραγματική) αξία των χρημάτων