Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις διδακτικές μέρες καθώς και τις αργίες για το σχολικό έτος 2016 2017

Ο Σχολικός Σύμβουλος Η. Αγγελόπουλος επιμελήθηκε τον παρακάτω πίνακα με τις διδακτικές ημέρες και οι αργίες του Σχολικού Έτους 2016 2017

Μπορείτε να δείτε σχολικό ημερολόγιο του 2016 – 2017