Διαβλητές διαδικασίες στην «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/08/2018 - 20:31 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Τις διαβλητές διαδικασίες στην επιλογή των υποψηφίων για την ανάληψη της υλοποίησης Πακέτων Εργασίας του έργου «Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης», επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

 

Ο υπογράφων Βουλευτής ζητά να μάθει από τον Υπουργό αν στην Επιτροπή  αξιολόγησης μετέχουν μέλη που έχουν συγγενικές σχέσεις τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους υποψηφίους, παραβιάζοντας το άρθρο 36 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,  αλλά και αν υπάρχουν μέλη που λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, παρόλο που βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Επισυνάπτεται το κείμενο της Ερώτησης.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

 

Θέμα: Διαβλητές διαδικασίες στην «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»

                                                                    

                                                                                       Αθήνα, 2 Αυγούστου 2018

 

Σοβαρές  υπόνοιες για διαβλητές διαδικασίες στην επιλογή των υποψηφίων για την ανάληψη της υλοποίησης Πακέτων Εργασίας του έργου «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» εξέφρασε η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ).

 

Ειδικότερα, η ΠΕΘ σε πρόσφατη καταγγελία της, διατύπωσε σοβαρές αμφιβολίες για τη σύσταση, καθώς και την αντικειμενικότητα της αρμόδιας Επιτροπής που επιφορτίστηκε με το έργο της αξιολόγησης, μέσω προφορικής συνέντευξης, των ειδικών εμπειρογνωμόνων που ανταποκρίθηκαν στην υπ’ αρ. 5004/21-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος ήταν η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση Πακέτων Εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Σύμφωνα με την ΠΕΘ, στη συσταθείσα Επιτροπή (27/ 05-06-2018 Πράξη), που συνεδρίασε την 17η Ιουλίου 2018, μετέχουν μέλη που έχουν συγγενικές σχέσεις τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους υποψηφίους, αλλά και μέλη που λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, αν και βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως εκ τούτου, τίθεται ζήτημα παραβίασης του άρθρου 36 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα με τίτλο «Κώλυμα συμφέροντος», το οποίο προβλέπει ότι:

 

«1. Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου να αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό ή πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης.

  1. Η παράβαση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί λόγο ακυρώσεως της σχετικής διοικητικής πράξης.
  2. Υπάλληλοι που είναι σύζυγοι ή συγγενείς μεταξύ τους έως και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ίδιου συλλογικού οργάνου.
  3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεση του από κάθε ενέργεια των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν ο ίδιος έχει κώλυμα.»

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

 

  • Αληθεύουν οι καταγγελίες της ΠΕΘ ότι μέλη της Επιτροπής έχουν συγγενική σχέση με υποψηφίους που εξετάστηκαν από την Επιτροπή; Αν ναι, για ποια μέλη πρόκειται, με ποιους υποψηφίους έχουν συγγενική σχέση και ποια είναι ακριβώς η σχέση αυτή; Πρόκειται να ακυρωθεί η σχετική διοικητική πράξη της Επιτροπής και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες, όπως προβλέπει ρητά το άρθρο 36 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα;
  • Αληθεύει ότι μέλη της Επιτροπής έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους; Αν ναι, για ποια μέλη πρόκειται και τι βαθμό συγγένειας έχουν; Πρόκειται να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες;

Ισχύει το ότι μέλη της Επιτροπής βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Αν ναι, είναι σύννομο και ηθικό τα πρόσωπα αυτά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις Επιτροπές του ΙΕΠ, αν και δεν προσέρχονται στην υπηρεσία τους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

 

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso