Διάθεση Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού: Εγκύκλιος

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/02/2017 - 07:58 | Author: Newsroom Ipaidia

Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο για το νέο και τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την διανομή και διάθεση του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) σε αρμόδιους φορείς και οικογένειες.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο το ΒΥΠ είναι έκδοση του Υπουργείου Υγείας, διατίθεται δωρεάν, δεν αποτελεί αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής, χορηγείται από τις ∆ιευθύνσεις ∆ημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων στις δημόσιες και ιδιωτικές μαιευτικές κλινικές και η πώληση ή η παραποίησή του, όπως και η κάλυψη του εξωφύλλου και της έσω πλευράς του με πρόσθετο φάκελο που φέρει την επωνυμία επιχειρήσεων ή διαφήμιση εμπορίας προϊόντων, σε οποιοδήποτε χώρο (δημόσιο ή ιδιωτικό), απαγορεύεται και θεωρείται έκνομη πράξη.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso