Διάταξη για την εισαγωγή στις . Η παρακάτω διάταξη ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων .

Άρθρο 33 Εισαγωγικές εξετάσεις σε σχολές της

Στην παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α ́ 24) προστίθεται περίπτωση δ ́ ως εξής:

«δ) Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016, καθώς και οι επιτυχόντες των ως άνω εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017, θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.»