Θα ήθελα με το παρόν να διαμαρτυρηθώ, διότι στα πλαίσια της υποψηφιότητάς μου για Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής στην Περιφέρεια Αττικής, δεν μου υπολογίστηκαν τα μόρια που κατέχω από μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό τίτλο από Πανεπιστήμια της Γαλλίας. Οι τίτλοι αυτοί είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ και εδώ και χρόνια με έχουν βοηθήσει σε βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή μου.

Η συνάφεια τους έχει αναγνωρισθεί από τρεις Διευθυντές Εκπαίδευσης και υπάρχει στο φάκελό μου.
Επίσης, θα ήθελα δημόσια να διαμαρτυρηθώ για το ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο υπό μορφή παραρτήματος, δεν αναγνωρίζονται σεμινάρια και ανακοινώσεις σε συνέδρια που δεν είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου ή εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς. Δηλαδή, οι παρουσιάσεις του ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού που έχουν λάβει χώρα σε συνέδρια εξωτερικού μεγάλων Πανεπιστημίων σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αμερική και που συνοδεύονται από δημοσίευση πρακτικών , έχουν μικρότερη αξία από ότι ένα σεμινάριο με γλώσσα παρουσίασης τα ελληνικά στην Ελλάδα.
Μέχρι τη στιγμή που γράφω το παρόν δεν έχω ενημερωθεί για τον λόγο για τον οποίο δεν έγιναν δεκτές δύο ενστάσεις μου οι οποίες έγιναν στα τυφλά. Δεν υπάρχει υπηρεσία ή ένα τηλέφωνο όπου θα λάμβανε ο ενιστάμενος σχετικές πληροφορίες. Δε φτάνει λοιπόν που ο κλάδος μου δεν έχει σχεδόν καθόλου συμμετοχή (ένας ή καθόλου υποψήφιοι σε ορισμένες περιφέρειες) εξαιτίας της φύσης της πρόσκλησης-υπουργικής απόφασης Φ.351.1/5/102172/Ε3/2018 – ΦΕΚ 2367/Β/20-6-2018 , υπάρχει και αδικαιολόγητα κούρεμα μορίων.
Στην αρχή, νόμισα πώς κάποιο αόρατο χέρι έβγαλε τα πτυχία από τον φάκελό μου. Στη συνέχεια, πίστεψα ότι επειδή είχα αναγκαστεί να υποστώ υποχρεωτική μετάταξη η οποία όμως ανακλήθηκε δεν έλαβα τα μόρια για αυτόν τον λόγο. Τέλος, μετά από διάφορες συζητήσεις που έκανα ανεπίσημα, θεώρησα ότι μάλλον δεν ελήφθησαν υπόψη τα μόρια πτυχίων εξωτερικού διότι δεν κατέθεσα αντίγραφο του ξένου τίτλου (που συνήθως το βάζουμε σε κορνίζα) και μετάφρασή του αλλά μόνο τη βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

Αν ισχύει το τελευταίο θα ήθελα να επισημάνω ότι κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στην υπουργική απόφαση. Υπάρχει λάθος στη σύνταξη. Ζητά μεν αντίγραφα τίτλων σπουδών αλλά δεν συνδέει στο κείμενο ότι οι πρωτότυποι τίτλοι του εξωτερικού πρέπει να είναι συνοδευόμενοι από τη βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ όπως πολύ σωστά ορίζεται π.χ. στην παρακάτω πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Διευθυντή για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Mol του Βελγίου, με ημερομηνία 17-08-2018: «Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής χρειάζεται επικυρωμένος πρωτότυπος τίτλος σπουδών συνοδευόμενος από την επίσημη μετάφρασή του και την αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014, Α ́74)». Κατανοητό, κατανοητότατο!
Εφόσον, στην περίπτωση μου δεν υπάρχουν οι λέξεις πρωτότυποι και συνοδευόμενοι, θεωρώ λογικό να κατατεθούν μόνο οι Αναγνωρίσεις ΔΟΑΤΑΠ και όχι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι αντίγραφα και μεταφρασμένοι.

Ιδού τα σημεία. Ζητούνται: «γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης,»
και «Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο».
Όλοι γνωρίζουμε ότι το έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ είναι αυτό που ισχύει ως επίσημο έγγραφο στην Ελληνική Επικράτεια και όχι το γαλλικό , αγγλικό, τσέχικο ή γερμανικό πτυχίο. Είναι σαν να λέμε ότι πρέπει να έχουμε επάνω μας τη ταυτότητά αλλά να έχουμε μαζί και ένα πιστοποιητικό γέννησης.
Επίσης, τα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά και διδακτορικά όταν βγουν σε φωτοτυπία, πάνω από τα μισά γράμματα τους δεν εμφανίζονται λόγω ειδικής διαφανούς εκτύπωσης. Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να τα φωτογραφήσει. Εντάξει! Αλλά και πάλι, η βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ είναι το έγγραφο που πιστοποιεί.

Και εν πάση περιπτώσει τι ψύλλους στα άχυρα ψάχνουμε; Αφού τα έχω τα πτυχία! Αυτό δείχνουν οι αναγνωρίσεις ΔΟΑΤΑΠ! Και μάλιστα με υποτροφίες του Ελληνικού Κράτους. Αυτό σημαίνει ότι έχω ελεγχθεί και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου κάθε έξι μήνες και κάθε χρόνο για την πρόοδό μου. Όταν με τόσο φτηνό τρόπο κόβομαι ουσιαστικά από τη διαδικασία ποιος τιμωρείται; Εγώ το καθήκον μου το έκανα. Και συνεχίζω να κάνω χρήση των πληρωμένων σπουδών μου για να ανταποδώσω στο κοινωνικό σύνολο που με στήριξε με τα χρήματά του. Εσείς τι κάνετε; Μου κόβετε τα μόρια για το τίποτα και με τόση ευκολία ; Και τι θα γίνεται άραγε και σε άλλους κλάδους με επιστήμονες που χρηματοδότησε η ρημάδα η μάνα Ελλάδα;
Αντί, ναι, να μας πιάσετε από το αυτί και να μας πείτε: «Έλα εδώ να πεις τη γνώμη σου πάνω σε αυτό το θέμα, μιας και σε σπούδασα στα Παρίσια και στα Λονδίνα!», μας κόβετε για ανύπαρκτο λόγο και από τις συνεντεύξεις; Και γιατί μας ρεζιλεύετε δημοσιεύοντας πίνακες με τα ονόματά χωρίς τα πτυχία μας;
Έχοντας λιώσει χρόνια πάνω από βιβλία και έχοντας επιστημονική δράση, νομίζετε ότι αυτό περίμενα πώς και πώς. Το πόστο του Συντονιστή που ούτε καν τα καθήκοντά του δεν ξέρει κανείς; Απλά , τώρα κάνω αυτό που λέει η συνείδησή μου, ότι δηλαδή είναι χρέος και καθήκον όταν το Κράτος σε έχει σπουδάσει και σε έχει κάνει «άνθρωπο», κάποτε να το ανταποδώσεις ή τουλάχιστον να προσπαθήσεις να ανταποδώσεις.
Πώς να το πω πιο απλά; Πληρώνεις κάποιον να πάει στο εξωτερικό να μάθει κάτι και να στο φέρει πίσω και όταν έρχεται στη πατρίδα του λες τη γνωστή φράση από το ανέκδοτο: «Καλά όλα αυτά αλλά γιατί δεν φοράς κράνος;»;
Ούτως ή άλλως δεν είχα και πολλές ελπίδες ότι θα γινόμουν κατανοητός στη συνέντευξη αφού και η σύσταση του σεβαστού κατά τα άλλα Υπηρεσιακού Συμβουλίου ολίγη σχέση έχει με την επιστήμη που υπηρετώ.

Και εδώ είναι και ένα σημείο που χρήζει διευκρίνησης, το γιατί δεν κλήθηκαν περισσότεροι ειδικοί για κάθε κλάδο. Τόσους έχουμε! Δεν θα είχαν και τόσο μεγάλο φόρτο συνεντεύξεων οι ίδιοι, πράγμα που ως γνωστό επηρεάζει την ορθή κρίση.
Ψάχνοντας την απόφαση βρήκα κάποια σημεία που θα ήθελα επί τη ευκαιρία να επισημάνω στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, χρηστικά, για μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις, τα παρακάτω:
1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Γιατί τόσο κακό είναι; Τα υπηρεσιακά χρονοδιαγράμματα τότε γιατί δεν τηρήθηκαν; Εφόσον μεσολαβούν 2 περίπου μήνες μέχρι την συνέντευξη πού είναι το κακό να σε πάρει ο υπεύθυνος υπάλληλος να σου πει: «Κύριε μου η φωτοτυπία που φέρατε είναι δυσανάγνωστη», ή «έχετε δηλώσει τo B2 Γαλλικών και δεν το βρίσκουμε στο φάκελό σας;»; Πολλοί δεν συμμετείχαν από ήσσονος σημασίας ελλείψεις στο φάκελό τους και όχι για ουσιαστικούς λόγους. Αφού ορθά δόθηκε παράταση για τη θητεία των σχολικών συμβούλων γιατί δεν πήρατε το χρόνο σας να κάνετε κάτι σωστότερο που θα αντέξει περισσότερο;
2. Γιατί δεν υπολογίζονται τα μεταπτυχιακά των επιστημόνων των κοινών κλάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Πληροφορικής, Γυμναστές κ.ά.) που προέρχονται από μετάταξη; Το Παράρτημα ορίζει ότι «σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη» (όπως οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που έδιναν παραπάνω μόρια στις υποχρεωτικές ή μη μετατάξεις του 2013) αποκλείοντας ουσιαστικά από τη διαδικασία όλους τους μεταταγμένους της τελευταίας τουλάχιστον πενταετίας.
Δηλαδή όσοι με αυξημένα προσόντα έχουν εργαστεί και στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια και στα Λύκεια δεν κάνουν για Συντονιστές και κάνουν όσοι έχουν δουλέψει μόνο στα Δημοτικά ή μόνο στα Γυμνάσια – Λύκεια;

Και θα έρθουν στους πρώτους οι Συντονιστές που δεν έχουν εργαστεί στη βαθμίδα τους να τους πουν πώς θα εργαστούν και να τους κρίνουν; Αντί να είναι στα υπέρ η υπηρέτηση σε όλες τις βαθμίδες, θεωρείται ως μειονέκτημα.
3. Ας μπει ένα τέλος στην περίεργη αριθμητική: Διδακτορικό 6 μόρια, Μεταπτυχιακό 4 μόρια. Όποιος έχει και τα δύο 9 μόρια… Ποιος τα σκέφτεται αυτά;
4.Τέλος, γιατί δεν μοριοδοτείται η ξένη γλώσσα των αντίστοιχων ξενόγλωσσων; Ορίζεται το εξής: «Η ξένη γλώσσα που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και δεν μοριοδοτείται»; Όπως οι πληροφορικάριοι θα έπρεπε να έχουν αυτόματα τα μόρια της γνώσης Η/Υ, έτσι και οι ξενόγλωσσοι θα έπρεπε να έχουν τα μόρια της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας.

Σαν να λέμε, δηλαδή, ότι τα έχουν οι μαθητές και δεν τα έχουν οι δάσκαλοι. Επανερχόμενος στην περίπτωση μου, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που δεν μπορώ να μαντέψω, θα θεωρήσω ότι συνέβη αβλεψία και υπερβολικός ζήλος απόρριψης, όλα μέσα σε ένα κλίμα αποκλεισμού και δεν θα κινηθώ βέβαια νομικά ούτε πολιτικά. Δεν θεωρώ ότι τα θέματα της Παιδείας πρέπει να λύνονται με τέτοιο τρόπο. Θα περιμένω άλλη μελλοντική λογική πρόσκληση ενδιαφέροντος και μέχρι τότε από άλλο μετερίζι θα κρίνω και θα συνεισφέρω στις εκπαιδευτικές εξελίξεις, εκτελώντας το χρέος μου που σχετίζεται με τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και με το υπέρτατο λειτούργημα της διδασκαλίας σε σχολεία που ούτως ή άλλως υπηρετώ.

Καλή σχολική χρονιά ! Δρ Κωνσταντίνος Μυταλούλης