Διαμαρτυρία επί πτυχίο φοιτητών Βιοϊατρικών Επιστημών για την αναστολή .  Είναι κατανοητό πως η κατάσταση στη Ελλάδα είναι έκρυθμη και υγειονομικά  ασταθής και η όποια απόφαση δεν πάρθηκε αναίτια.

Συγκεκριμένα, ύστερα από διάστημα τεσσάρων μηνών που ασκούμασταν κανονικά στους φορείς υποδοχής- και ενώ είχε ήδη προηγηθεί μία αναβολή δύο μηνών στην έναρξη της εκπαίδευσής μας- μας ενημέρωσαν ότι η πρακτική μας άσκηση αναστέλλεται ξανά, περίπου 2 μήνες πριν την λήξη της σύμβασής μας.

Μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις πανελλαδικώς, λόγω της υγειονομικής κρίσης του SARS-CoV-2, εκδόθηκε την Παρασκευή, το ΦΕΚ 4899/Β/06.11.2020, στο οποίο γίνεται λόγος, εκτός των άλλων, και για αναστολή των Πρακτικών Ασκήσεων.

Μας είναι κατανοητό πως η κατάσταση στη Ελλάδα είναι έκρυθμη και υγειονομικά  ασταθής και η όποια απόφαση δεν πάρθηκε αναίτια, ωστόσο δεν παύει να μας ανησυχεί η πραγματοποίηση της Πρακτικής μας Άσκησης, καθώς αποτελεί υποχρεωτικό μέρος της φοίτησης μας για την απόκτηση πτυχίου.

Ήδη κατά την διάρκεια του πρώτου ολοκληρωτικού κλεισίματος της χώρας (κατά κόσμον lockdown), οι ΠΑ αναστάλθηκαν για τουλάχιστον δύο μήνες τόσο σε εμάς που θα ξεκινούσαμε (την 1η Απριλίου), όσο και σε αυτούς που θα ολοκλήρωναν (την 31 Μαρτίου), λίγες μέρες πριν πραγματοποιηθεί ο κύκλος αλλαγής (συγκεκριμένα είχαν
απομείνει 10 μέρες).

Βρισκόμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές, και χωρίς να έχουμε διάθεση να περιφέρουμε την οίηση και να σπείρουμε διχόνοια και προβλήματα, παραθέτουμε τις σκέψεις μας και αναζητάμε μία υπαρκτή- βιώσιμη λύση, υπό το πρίσμα αυτής της πραγματικότητας.

Οι σκέψεις- προβληματισμοί διατυπώνονται παρακάτω :

1) Αρχικά πολλοί φοιτητές υποχρεωνόμαστε να παρατείνουμε ακόμη περισσότερο (ήδη βρίσκονται στους δύο μήνες παράτασης) τα φοιτητικά μας έξοδα διαμονής, γεγονός που όπως γίνεται αντιληπτό, είναι σχεδόν ακατόρθωτο για τις ήδη οικονομικά ταλαιπωρημένες-επιβαρυμένες οικογένειες να μας στηρίξουν, ειδικότερα την περίοδο αυτή που έχουν κλείσει επιχειρήσεις και έχουν ανασταλεί οι περισσότερες εργασίες.

2) Μια τέτοια καθυστέρηση θα επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό τα σχέδια μας για περαιτέρω σπουδές και εύρεση εργασίας.

3) Οι περισσότεροι άρρενες φοιτητές με το νέο έτος θα πρέπει να καταταγούν στον Ελληνικό Στρατό για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που δεν αναστέλλεται, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες κατάταξης και οι περισσότεροι έχουν ήδη υπερβεί την περίοδο αναβολής στράτευσης.

4) Είναι γεγονός ότι λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων και της χρόνιας παθογένειας του συστήματος Υγείας, είναι επιτακτική η ανάγκη της παρουσίας περισσότερων ατόμων για τη συμβολή στον καθημερινό αγώνα που δίνεται στα νοσοκομεία και στις κλινικές, ιδιαίτερα στον εργαστηριακό χώρο, που αποτελεί κομβικό σημείο στην πανδημία.

Μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο κύμα, είχε γίνει έκκληση στον κόσμο για εθελοντές, δηλαδή είχαν ανάγκη από προσωπικό και“χέρια” και άρα θα μπορούσαν να κρατήσουν όλους τους ασκούμενους στον τομέα της Υγείας, καθώς όχι μόνο θα επικουρούσαν στο έργο, αλλά θα ασκούσαν και το επάγγελμα για το όποιο εκπαιδεύονται και για το οποίο θα ορκιστούν σε λίγους μήνες.

Σκεπτόμενοι τα προαναφερθέντα, από μεριάς μας θα θέλαμε να βρεθεί άμεσα λύση, ώστε να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, σύμφωνα με το τωρινό χρονοδιάγραμμα, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Έτσι, θα θέλαμε να προτείνουμε να δοθεί η ελευθερία επιλογής στον καθένα, για τη συνέχιση ή μη, της Πρακτικής του Άσκησης (γεγονός που
απαιτεί και σύμπραξη των αρμόδιων Υπουργείων).

Σαφώς, οποιαδήποτε άλλη λύση, που δεν περιλαμβάνει επιπλέον παράταση των σπουδών μας, είναι αποδεκτή.

Καλούμε, λοιπόν, όλους τους φοιτητές που οι Πρακτικές τους Ασκήσεις τελούν υπό καθεστώς αναστολής να προβούν σε ανάλογες κινητοποιήσεις, ώστε να χτιστεί ένας πυρήνας πίεσης για την οριοθέτηση και την επίλυση του προβλήματος.