ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 35ου ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Προς ΚΕΕ:

Ως βαθμολογητές και υπεύθυνοι Συντονιστές των Μαθηματικών και της Φυσικής με βάση την εμπειρία μας επισημαίνουμε τα παρακάτω σε σχέση με τα θέματα των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων:

1.Τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης ήταν εξαιρετικής δυσκολίας λόγω ιδιαιτέρων τεχνικών απαιτήσεων.

Το Γ3 ήταν και ως προς το βαθμό δυσκολίας ισοδύναμο με το Δ4 του 2010.

Τα σκέλη Γ2, Γ3, Δ1, Δ4δεν έχουν σημείο αναφοράς στο σχολικό βιβλίο.

Η κατανομή των μονάδων ήταν ιδιαίτερα άστοχη με αποτέλεσμα σημεία που χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή να βαθμολογούνται με ελάχιστες μονάδες. Για άλλη μια φορά το Διαγώνισμα δεν ανταποκρίνονταν στις τρείς (3) ώρες που του αναλογούν, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να πανικοβληθούν και να έχουν κρίση άγχους.

2. Στη Φυσική Κατεύθυνσης τα θέματα Β1 και Β3 θα ήταν περισσότερο

αποδεκτά σαν υποερωτήματα του Δ θέματος.

Το θέμα Γ4 δεν είχε φυσική σημασία. Γιατί αυτό το ερώτημα; Ποιο γνωστικό αντικείμενο εξετάζει; Και γιατί αυτή η κατανομή μονάδων; Γιατί 4 μονάδες στην κατασκευή μιας ευθείας με γνωστή εξίσωση; Η ατυχής διατύπωση στο θέμα Δ3οδήγησε αρκετούς καλούς μαθητές σε λάθος λύση. Οι απαιτήσεις των θεμάτων ξεπερνούν κατά πολύ το σχολικό βιβλίο με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η σωστή προετοιμασία των μαθητών στο Σχολείο, που με μόχθο υπηρετούμε πιστά.

Πώς θα αντιμετωπίσουμε τους μαθητές μας την επόμενη σχολική χρονιά;

3.Τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ήταν αυξημένης δυσκολίας,

δυσανάλογα σε σχέση με τη Βιολογία Γενικής Παιδείας, και έτσι για άλλη μια φορά δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ανισότητας ανάμεσα σε υποψηφίους διαφορετικών κατευθύνσεων.

Δυστυχώς τα θέματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στον κόπο των μαθητών και τις θυσίες των οικογενειών τους.

Ακυρώνουν την δουλειά του Εκπαιδευτικού στο Σχολείο και ιδιωτικοποιούν παραπέρα τη Δημόσια Εκπαίδευση.

Υπογραφές