Η ανέγερση του νέου κτιρίου θα πραγματοποιηθεί στην θέση «Παλλάδα», σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του , πλησίον του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η ανέγερση της 2ης φοιτητικής εστίας του Ιδρύματος στην πόλη της Κέρκυρας.

Δημοσιεύτηκε ο ανοικτός διαγωνισμός για την ανέγερση του νέου κτιρίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενός έργου προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό κτιριολογικό πρόγραμμα του Ιδρύματος και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά».

Το νέο κτίριο έχει σχεδιαστεί να υποστηρίξει όλες τις ειδικές εκπαιδευτικές, ερευνητικές και δημιουργικές ανάγκες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, συμπεριλαμβανομένων σύγχρονων χώρων μουσικής εκτέλεσης, στούντιο σύνθεσης και ηχογράφησης, εγκατάστασης εκκλησιαστικού οργάνου αλλά και μιας πρότυπης αίθουσας εκδηλώσεων υψηλών ακουστικών και ηλεκτρομηχανολογικών προδιαγραφών.

Παράλληλα, η αρχιτεκτονική του κτιρίου, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην σχετική μελέτη και εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, είναι σύμφωνη με την ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής ανέγερσης, πλησίον του νέου Φρουρίου της Κέρκυρας. Το υπό προκήρυξη έργο περιλαμβάνει την πλήρη, από κάθε άποψη, εκτέλεση όλων των εργασιών ειδικής και μη κατασκευής, ώστε το κτίριο να παραδοθεί στο πανεπιστήμιο έτοιμο για πλήρη και ασφαλή λειτουργία, σε χρονικό ορίζοντα δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η ανέγερση του νέου κτιρίου θα πραγματοποιηθεί στην θέση «Παλλάδα», σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, πλησίον του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η ανέγερση της 2ης φοιτητικής εστίας του Ιδρύματος στην πόλη της Κέρκυρας. Αποτελεί δε το πρώτο βήμα του ευρύτερου κτιριολογικού προγράμματος του Ιδρύματος που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ.