Η ανακοίνωση από το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης Του Δημοσίου:

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα,

Έχουν συμπληρωθεί τρεις εβδομάδες από την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου 2022Β και, όπως και στο προηγούμενο εξάμηνο, δεχόμαστε Καταγγελίες για Δ.Ι.Ε.Κ. τα οποία δεν έχουν αναρτήσει Ωρολόγια Προγράμματα με ονόματα Εκπαιδευτών και Αριθμούς Μητρώου ή έχουν αναρτήσει μόνο Ονόματα χωρίς Αριθμούς Μητρώου.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες που έχουν λάβει οι Διευθύνσεις των Δ.Ι.Ε.Κ. από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης με το αρ. πρωτ. Κ5/125563/05-10-2021, οι οποίες ισχύουν μέχρι τώρα, στην παράγραφο 18 αναφέρεται: «Οι Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. αναρτούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. το Ωρολόγιο Πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει τους επιλεγέντες Εκπαιδευτές ανά ειδικότητα και ανά μάθημα με τον αριθμό Μητρώου και το Ονοματεπώνυμο των Εκπαιδευτών». Επισημαίνουμε ότι η παράγραφος αυτή είχε προστεθεί κατόπιν αιτήματος του Σωματείου μας, το οποίο κάνατε αποδεκτό, αφού κατανοήσατε ότι ήταν απαραίτητο για να λειτουργήσει με Διαφάνεια η διαδικασία.

Στην τελευταία μας Συνάντηση είχε αναφερθεί ότι κάποιοι Διευθυντές διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να δημοσιεύσουν ονόματα λόγω προσωπικών δεδομένων. Όπως σας είχαμε πει, επειδή πρόκειται περί διαγωνιστικής διαδικασίας και έχουμε δώσει συναίνεση, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, ή ακόμα και αν υπάρχει μπορεί να ζητηθεί σχετική άδεια.

Τελικά βλέπουμε ότι αρκετά Δ.Ι.Ε.Κ. δημοσιεύουν μόνο ονόματα και αποκρύπτουν τον Αριθμό Μητρώου! Άρα μάλλον το πρόβλημα δεν είναι η δημοσίευση των ονομάτων.
Ακόμα χειρότερα, ορισμένα Δ.Ι.Ε.Κ. έχουν αναρτήσει στην Ιστοσελίδα τους Ωρολόγιο Πρόγραμμα χωρίς Ονόματα και χωρίς Αριθμό Μητρώου των επιλεγέντων Εκπαιδευτών.

Οι Αξιολογικοί Πίνακες περιέχουν μόνο Αριθμούς Μητρώου, οπότε αν υπάρχουν στα Ωρολόγια προγράμματα μόνο Ονόματα ή κανένα στοιχείο για τον Εκπαιδευτή στον οποίον έγινε Ανάθεση, δεν μπορεί κάποιος να ελέγξει αν δεν τηρήθηκε η αξιολογική σειρά και φυσικά δεν έχει κάποιο στοιχείο για να υποβάλλει ένσταση.

Είμαστε ιδιαιτέρως προβληματισμένοι και παράλληλα έκπληκτοι, αφού παρακολουθούμε επί τρία συνεχόμενα εξάμηνα, πληθώρα Διευθυντών να αδιαφορούν για τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Προϊσταμένη τους αρχή. Και απορούμε πώς σε αυτό το κράτος οι Κρατικοί λειτουργοί αδιαφορούν για τους Προϊσταμένους και δεν τιμωρείται ποτέ κανείς.

Ζητούμε να εφαρμοστούν άμεσα οι υπ’ αρ. πρωτ. Κ5/125563/05-10-2021 Οδηγίες και να αναρτηθούν οι Αριθμοί Μητρώου και τα ονόματα των εκπαιδευτών στους οποίους έγιναν αναθέσεις μαθημάτων, στα ωρολόγια προγράμματα των Δ.Ι.Ε.Κ. στις ιστοσελίδες τους, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτές έστω και μετά από τρεις εβδομάδες να καταθέσουν ενστάσεις.

Ζητούμε να ενσωματωθούν οι υπ’ αρ. πρωτ. Κ5/125563/05-10-2021 Οδηγίες και ιδιαίτερα η παράγραφος 18 στον Κανονισμό Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., ώστε να υπάρχει σύγκλιση όλων των Δ.Ι.Ε.Κ. ως προς τον τρόπο δημοσίευσης των στοιχείων των Εκπαιδευτών στα Ωρολόγια προγράμματά τους.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε βέβαιοι ότι και εσείς επιθυμείτε Διαφάνεια στις Αναθέσεις μαθημάτων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και ευελπιστούμε για την άμεση παρέμβασή σας για διαφάνεια στις Αναθέσεις μαθημάτων σε Εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ.

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. & Λ.Φ.Δ.Β.Μ.Δ)»