ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.: ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Υ.Π.Π.Ε.Θ.

Δείτε σχετικά το παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας