Έναν χρόνο ζωής, κλείνει σε λίγες ημέρες, το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ), το οποίο ιδρύθηκε στην Καρδίτσα με τον νόμο της ένωσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ιανουάριος 2019).

Ακαδημαϊκοί του «πρόγονοι» θα τους χαρακτηρίζαμε, σύμφωνα με όσα δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μιχάλης Βραχνάκης καθηγητής στο εν λόγω Τμήμα, ήταν τα πετυχημένα Τμήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας που λειτουργούσαν στην Καρδίτσα. Οι φοιτητές του ΔΕΞΥΣ παρακολουθούν ένα πρωτοποριακό για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας 5 ετών που με την ολοκλήρωσή του θα οδηγήσει στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στην ειδικότητα του Δασολόγου, Επιστήμονα Ξύλου και Σχεδιαστή Προϊόντων.

Επιπλέον, ο πανεπιστημιακός χαρακτήρας του Τμήματος δίνει το θεσμικό δικαίωμα στους καθηγητές του Τμήματος να επιβλέψουν διδακτορική έρευνα και να οργανώσουν καλύτερα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα, προς όφελος ασφαλώς των προπτυχιακών φοιτητών του ΔΕΞΥΣ και όχι μόνο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΕΞΥΣ  http://uth.gr/tmimata/fwsd  παρέχει στους φοιτητές του πέρα των υποχρεωτικών μαθημάτων και μεγάλη ποικιλία από μαθήματα επιλογής που στοχεύουν στην παροχή εξελιγμένων γνώσεων σε ειδικά αντικείμενα, όχι μόνο στην οικολογία των χερσαίων οικοσυστημάτων, αλλά και στη διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος. Έτσι για παράδειγμα, διευκρινίζει ο κ. Βραχνάκης, ο τελειόφοιτος δεν θα γνωρίζει μόνο τις ιδιότητες και τις χρήσεις του ξύλου ως υλικού, αλλά και τον τρόπο που μπορεί να βελτιώσει αυτές τις ιδιότητες μέσω της ορθής διαχείρισης του πρωτογενούς υλικού, δηλαδή των δασών και κυρίως των δασικών οικοσυστημάτων. Επιπλέον θα δίνεται έμφαση όχι μόνο στις υλικές χρήσεις του ξύλου, αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με την προώθησή του στην αγορά, αλλά και των επιλογών στο σχεδιασμό του.

Άρα, μιλάμε, εξηγεί ο καθηγητής, για μία καθετοποιημένη γνώση από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλ. από το δάσος μέχρι την ορθολογική αξιοποίησή του ως υλικό. Παράλληλα θα δίνονται οι απαραίτητες γνώσεις για την αειφορική διαχείριση και προστασία όλων των στοιχείων των δασικών οικοσυστημάτων, που στο σύνολό τους είναι απαραίτητα για τη διατήρηση του δάσους, άρα και του ξύλου. Με άλλα λόγια θα κάνουμε πράξη τη λαϊκή έκφραση και «δεν θα βλέπουμε μόνο το δένδρο, αλλά το δάσος», συμπληρώνει επίσης ο κ. Βραχνάκης. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους ο πρωθυπουργός και η υπουργός Παιδείας εξήραν τον χαρακτήρα του Τμήματος και το ανέφεραν ως μία λαμπρή ακαδημαϊκή μονάδα της δημόσιας εκπαίδευσης.

«Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ, με τη διεθνή προοπτική που σηματοδότησαν ο πρωθυπουργός και η υπουργός, μέσω της λειτουργίας ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, αναμφίβολα αναμένεται να προσδώσει νέα αίγλη και προοπτική για την πόλη. Κάτι βέβαια που ήδη καλλιεργείται από το Τμήμα με τις διεθνείς συνεργασίες των καθηγητών του σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας», καταλήγει τονίζοντας ο κ. Βραχνάκης.

ΑΠΕ