Έτοιμο για εφαρμογή είναι ήδη το νέο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα. Το σχέδιο επιφέρει τεράστιες αλλαγές που αφορούν στον τρόπο διεξαγωγής των Πανελλαδικών, στην παροχή σφαιρικών γνώσεων στους μαθητές, καθώς μέχρι και τη Β’ Λυκείου δίνεται βάση στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, αλλά και στον τρόπο βαθμολόγησης. Παραπέμπει δε, λόγω του αριθμού των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, στο σύστημα με τις δέσμες που εφαρμοζόταν πριν από το έτος 2000 > .