Ποια πιστοποιητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα ανά Υπουργείο.