ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΞΓ της PALSO Εξαιτίας της σημερινής εμπλοκής του κλάδου μας στα γρανάζια του Ασφαλιστικού μας Ταμείου (ΟΑΕΕ, πρώην ΤΕΒΕ) χωρίς διασφάλιση προοπτικής, με συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις, ενταγμένοι σε ένα σύστημα στο οποίο ουσιαστικά δεν ανήκουμε, διαπιστώνουμε ότι είμαστε καταδικασμένοι να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την κατάληξη των εισφορών μας που αν μη τι άλλο δεν μας επιστρέφονται ποτέ δημιουργώντας ένα μοναδικό χαριστικό προηγούμενο στο όνομα της κάλυψης των εξόδων λειτουργίας ενός οργανισμού που εισπράττει αλλά δεν αποδίδει. Οι περίπου 7000 Ιδιοκτήτες ΚΞΓ πληρώνουν πάνω από 200.000 Ευρώ έκαστος στη διάρκεια της 35ετίας τους και παρόλα αυτά δεν αντιλαμβάνονται ότι τα χρήματά τους αξιοποιούνται προς το συμφέρον τους.