Αυριο νέα δίκη για το καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου