: Πτώση (ειδικά στο 2ο Πεδίο των Θετικών Επιστημών), αυξομειώσεις στο 1ο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και πιθανή μικρή άνοδο στο 4ο Πεδίο των Επιστημών Πληροφορικής και Οικονομικών δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας που εξετάζουν τα γραπτά των υποψηφίων στις φετινές .

Η εξεταστική διαδικασία για τη μεγαλύτερη κατηγορία των τελειοφοίτων του Λυκείου λήγει αύριο με το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, που θα κρίνει και τα δεδομένα για τους υποψηφίους του 3ου Επιστημονικού Πεδίου των Επιστημών Υγείας και των Ιατρικών Σχολών. Ετσι, όπως εκτιμά για «ΤΑ ΝΕΑ» ο Αντώνης Φλωρόπουλος, επιστημονικός αναλυτής και διευθυντής των φροντιστηρίων Ομόκεντρο, τα δεδομένα που διαμορφώνονται ανά επιστημονικό πεδίο είναι τα παρακάτω:

1 Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών
Στο Πεδίο αυτό δεν αναμένουμε σημαντικές μεταβολές, γιατί ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων ήταν παρόμοιος με τον περσινό, ενώ δεν μεταβλήθηκαν οι άλλοι παράγοντες που το επηρεάζουν. Μπορεί να ήταν πιο απαιτητικά φέτος τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού, αλλά ήλθαν τα εύκολα θέματα στα Λατινικά Προσανατολισμού που εξισορρόπησαν τα πράγματα. Στις σχολές υψηλής ζήτησης, όπως είναι η Νομική, τα ΜΜΕ, οι Σχολές Ψυχολογίας κ.λπ., δεν φαίνεται να μετακινούνται οι βάσεις περισσότερο από 100 μόρια προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Στα παιδαγωγικά τμήματα θα συναντήσουμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις που σε πολλές σχολές θα ξεπερνούν και τα 2.000 μόρια.

2 Επιστημονικό Θετικών Σπουδών
Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας εδώ, που δίνουν και τα περισσότερα μόρια, είναι τα Μαθηματικά Προσανατολισμού και η Φυσική Προσανατολισμού. Μαθηματικά και Φυσική δίνουν μαζί 12.000 μόρια, ενώ τα άλλα δύο δίνουν 8.000 μόρια, με άριστα τα 20.000 μόρια. Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού δεν δίνουν καλύτερες βαθμολογίες, παρότι τα θέματα ήταν ευκολότερα από πέρυσι. Η Φυσική Προσανατολισμού δυσκόλεψε φέτος τους υποψηφίους και θα είναι η κυριότερη αιτία που θα μετακινήσει τις βάσεις προς τα κάτω. Η Χημεία Προσανατολισμού με τη σειρά της προκαλεί πτώση των βάσεων, με τα δυσκολότερα θέματα που συναντάμε φέτος. Στις σχολές υψηλής ζήτησης, όπως τα Πολυτεχνεία, Φυσικομαθηματικές, Γεωπονικές και Σχολές Πληροφορικής, θα δούμε μικρότερη πτώση, έως και 300 μόρια, με μεγαλύτερη πτώση στις μεσαίες και στις σχολές χαμηλής ζήτησης. Στα ΤΕΙ της επαρχίας η βαθμολογία σε πολλές σχολές θα είναι ακόμα και κοντά στα 8.000 μόρια.

3 Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Υγείας
Οι υποψήφιοι για το Πεδίο αυτό είναι «παντός καιρού», αφού τα δύσκολα θέματα τους επηρεάζουν λιγότερο από τους υποψηφίους των άλλων Πεδίων. Εδώ συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός αριστούχων. Εχουμε συνηθίσει κάθε χρόνο να συναντάμε υποψηφίους για τις Ιατρικές Σχολές με βαθμολογίες κοντά στα 19.000 μόρια. Αυτό θα επαναληφθεί και φέτος, παρότι τα θέματα στη Φυσική και τη Χημεία ήταν δυσκολότερα από πέρυσι. Στις σχολές όμως που θέλουν λιγότερα μόρια θα δούμε ευδιάκριτη πτώση, όχι όμως εντυπωσιακή.

4 Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Πέρυσι το κατρακύλισμα των βάσεων ήταν πολύ ισχυρό και οι αριστούχοι ελάχιστοι. Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού ωστόσο δυσκόλεψαν και φέτος πολύ. Τα παιδιά του Πεδίου αυτού διαγωνίζονται στα ίδια θέματα Μαθηματικών που εξετάζονται και οι υποψήφιοι για τα Πολυτεχνεία και τις Φυσικομαθηματικές Σχολές, ενώ παλιότερα οι αντίστοιχοι υποψήφιοι της 4ης Δέσμης (οικονομικής κατεύθυνσης) εξετάζονταν σε θέματα διαφορετικού βιβλίου, που είχαν περισσότερο ενδιαφέρον γι’ αυτούς. Το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ήρθε και πάλι ως από μηχανής θεός, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, για να βοηθήσει τους υποψηφίους να πετύχουν καλύτερες βαθμολογίες. Φέτος στο μάθημα αυτό ο αριθμός των αριστούχων θα είναι αυξημένος. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι βάσεις δεν θα είναι χαμηλότερες από τις περσινές, ενώ αναμένεται να αυξηθούν σε πολλά δημοφιλή τμήματα ΑΕΙ, κυρίως στην Αττική.