Αυξάνονται τα προσόντα των εκπαιδευτικών – Αύξηση των κατόχων μεταπτυχιακών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/05/2018 - 11:58 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Την αύξηση των προσόντων των καταγράφει η έκθεση  του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. 2011-2014 – Το 27,4% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά την τετραετία 29,8%). Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κατηγορίας κατέχει η Μετεκπαίδευση (14,9%), πρέπει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κατόχων Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 73,4% την τετραετία) και Διδακτορικών (κατά 66,7% την τετραετία).

Το 2011 οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ήταν 503 ενώ το 2014 ο αριθμός τους ήταν 872

Το 2011 οι κάτοχοι διδακτορικού ήταν 39  ενώ το 2014 ο αριθμός τους ήταν 65

Το 35,2% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά την τετραετία 54,6%). Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κατηγορίας κατέχει η Μετεκπαίδευση (18,6%), πρέπει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κατόχων Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 60,0% την τετραετία) και των Διδακτορικών τίτλων (αύξηση κατά 51,2%).

Το 2011 οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ήταν 3.128 ενώ το 2014 ο αριθμός τους ήταν 5.006

Το 2011 οι κάτοχοι διδακτορικού ήταν 385  ενώ το 2014 ο αριθμός τους ήταν 582

Το 39,1% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά 23,9% την τετραετία). Πρέπει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κατόχων Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 57,8% την τετραετία), των Διδακτορικών τίτλων (κατά 55,7%) και των κατόχων άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής (κατά 74,5%).

Το 2011 οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ήταν 4.448  ενώ το 2014 ο αριθμός τους ήταν 5.534

Το 2011 οι κάτοχοι ήταν 903 ενώ το 2014 ο αριθμός τους ήταν 1.108

Το 43,0% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά 26,4% την τετραετία). Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κατηγορίας κατέχει η Μετεκπαίδευση (18,1%), πρέπει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κατόχων Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 57,4% την τετραετία), των Διδακτορικών τίτλων (αύξηση κατά 58,4%) και των πτυχίων άλλων ανώτατων σχολών (αύξηση κατά 63,3%).

Το 2011 οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ήταν 3.112  ενώ το 2014 ο αριθμός τους ήταν 3.996

Το 2011 οι κάτοχοι διδακτορικού ήταν 799   ενώ το 2014 ο αριθμός τους ήταν 984

Το 42,2% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά 2,2% την τετραετία). Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κατηγορίας κατέχει η Μετεκπαίδευση (23,0%), πρέπει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κατόχων (κατά 37,5% την τετραετία), των Διδακτορικών τίτλων (αύξηση κατά 29,3%) και των κατόχων άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής(27,9 % αύξηση κατά την τετραετία).

Το 2011 οι κάτοχοι ήταν 1368  ενώ το 2014 ο αριθμός τους ήταν 1462 – Το 2011 οι κάτοχοι διδακτορικού ήταν 203  ενώ το 2014 ο αριθμός τους ήταν 204.

 

Loading...
  • europalso   ideascentral