ΑΣΕΠ: Σε διαγωνισμούς και για αναπληρωτές να μοριοδοτούνται τα πτυχία ΙΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/07/2018 - 18:45 | Author: Newsroom Ipaidia

"Για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαφορετικής μεταχείρισης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης, ανάλογης εκείνης που προέβη ο κανονιστικός νομοθέτης, κατά την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τον κλάδο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.)"

Βασίλης Βούγιας

Τα παραπάνω αναφέρει το . στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2017, επιχειρηματολογώντας υπέρ της αυξημένης μοριοδότησης των πτυχίων-διπλωμάτων των Ι.Ε.Κ., σε σχέση με εκείνη των πτυχίων ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.
"Η μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίων-διπλωμάτων των Ι.Ε.Κ. με τον ίδιο συντελεστή (20) σε σχέση με εκείνη των πτυχίων ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων προκαλεί εύλογες διαμαρτυρίες αφού η εκπαίδευση που παρέχουν τα πρώτα είναι μετα- δευτεροβάθμια ενώ αυτή των Ε.Π.Α.Λ. κ.λπ. είναι απλώς δευτεροβάθμιας.
Εξ άλλου, οι εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαφορετικής μεταχείρισης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης, ανάλογης εκείνης που προέβη ο κανονιστικός νομοθέτης, κατά την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τον κλάδο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.), με την υπ’ αριθm. 116424/Δ3/ΦΕΚ 2217/τ.Β΄/18.7.2016 υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μοριοδοτείται με μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15), ενώ για πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα (12), ώστε και εν προκειμένω, είτε να μοριοδοτείται με περισσότερες μονάδες ο βαθμός των πτυχίων-διπλωμάτων Ι.Ε.Κ. ή ακόμη και να προτάσσονται, ως κάτοχοι πτυχίων-διπλωμάτων ανώτερου επιπέδου των πτυχίων των λοιπών εκπαιδευτικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης."

Loading...


  • europalso   ideascentral