Ηλεκτρονικά θα γίνονται κληρώσεις μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων στο . Δείτε αναλυτικά τι ορίζει η τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις όπως:

α. Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης,

β. συμπληρωματικό πρόγραμμα πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και

γ. ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στις διαδικασίες επιλογής αρμοδιότητας .

Ειδικότερα με την τροπολογία που κατατέθηκε προβλέπεται η ηλεκτρονική κλήρωση για υποψήφιους που ισοβαθμούν, ειδικά σε περιπτώσεις πινάκων με χιλιάδες υποψήφιους.