Άραγε ο σκοπός της πολιτικής ηγεσίας είναι η κατάργηση του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ;

Του αιρετού στο ΚΥΣΕΕΠ Δημήτρη Παπαευθυμίου

Αιφνιδιαστικά η διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, με τον νέο διευθυντή της κ. Κασσιανό, αποδεδειγμένα θεματοφύλακα της νομιμότητας, ενεργοποίησαν ανενεργή από την έκδοση του Π.Δ. 1/2003 διάταξη, η οποία αναφέρεται στην απόσπαση των αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΕΕΠ και στα ΠΥΣΕΕΠ, στην έδρα του συμβουλίου.

Η διάταξη αυτή που από όλες τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες και διευθυντές της Ειδικής Αγωγής, αλλά και την σημερινή για την περίοδο 2015-16, εκλαμβάνονταν ως ευεργέτημα, ο νέος διευθυντής την εξέλαβε ως υποχρέωση και ζητά την άμεση εφαρμογή της.

Έτσι ουσιαστικά καταργούν στην πράξη την πλειοψηφία των αιρετών εκπροσώπων του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ, αφού τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τις οργανικές τους θέσεις (οι αιρετοί δεν απαλλάσσονται των υπηρεσιακών τους καθηκόντων) και να αποσπαστούν σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της έδρας του συμβουλίου.

Ενώ σε πολλές περιφέρειες έχει γίνει η συγκρότηση των συμβουλίων, το υπουργείο Παιδείας ξαφνικά, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση, διάλογος, αξιολόγηση της συμμετοχής των αιρετών στα συμβούλια αλλά και υπολογισμός των αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή της διάταξης περί απόσπασης, ζητά την εφαρμογή της διάταξης, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπει ούτε την διαδικασία της απόσπασης, ούτε την περίπτωση που δεν δεχτούν οι αιρετοί την απόσπαση ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Με την απαίτηση του ΥΠΠΕΘ για εφαρμογή της απόφαση, η πλειοψηφία των αιρετών αρνούμενοι την υποχρεωτική απόσπαση, θα οδηγηθούν σε παραίτηση, με αποτέλεσμα την μη εκπροσώπηση των εργαζομένων στα συμβούλια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τους αιρετούς των άλλων περιφερειακών συμβουλίων, το ίδιο Π.Δ. 1/2003, ορίζει ότι η απόσπασή τους στην έδρα του συμβουλίου γίνεται, εφ΄ όσον το επιθυμούν οι ίδιοι.

Για τους αιρετούς του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ, που κατά την άποψή μας εκ παραδρομής δεν προστέθηκε το «εφ΄ όσον το επιθυμούν», η διάταξη αυτή λαμβάνει τιμωρητική διάσταση αφού κατά την σημερινή πολιτική ηγεσία, η απόσπαση λαμβάνεται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην συγκρότηση των συμβουλίων.

Έτσι καταλήγουμε στο να ακυρώνεται στην πράξη η βούληση του εκλογικού σώματος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για 14 χρόνια η διάταξη αυτή δεν είχε εφαρμοστεί και πολλοί εκλεγμένοι αιρετοί συμμετείχαν κανονικά στα υπηρεσιακά συμβούλια χωρίς να έχουν αποσπαστεί και χωρίς ποτέ να αμφισβητείται η νόμιμη σύνθεση των συμβουλίων.

Η σημερινή ηγεσία της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ δεν θεωρεί την εκλογή των αιρετών ως κυρίαρχη για τη συμμετοχή τους στα υπηρεσιακά συμβούλια , αλλά το αν θα αποσπαστούν στην έδρα του συμβουλίου, καταργώντας στην ουσία το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Ούτε την ενδιαφέρει το αν θα καθυστερήσει η συγκρότησή τους ή αν θα υπάρχουν τελικά αιρετοί να τα στελεχώσουν (παράδειγμα, από τους 9 υποψήφιους αιρετούς για το ΚΥΣΕΕΠ, οι 7 είναι από την επαρχία και μόνο 2 από την Αττική).

Δεν θα κρίνουμε την άποψη που εκφράστηκε ότι αν δεν έχουμε αιρετούς , τότε θα διορίσουμε, άποψη που παραπέμπει σε άλλες εποχές.

Επειδή η αιφνιδιαστική αυτή κίνηση, σε συνδυασμό με τις κυκλοφορούμενες απόψεις στην Δ/ νση Ειδικής Αγωγής για μεταφορά του ΕΕΠ και ΕΒΠ ως προσωπικό, από την Δ/νση ειδικής αγωγής που ανήκουμε , στην διεύθυνση προσωπικού Α΄θμιας- Β΄θμιας εκπαίδευσης γεννά πολλούς προβληματισμούς , οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι κρυφές επιδιώξεις είναι η κατάργηση των συμβουλίων μας.

Στο συμπέρασμα αυτό μας οδηγεί και η αρνητική στάση του ΥΠΠΕΘ το οποίο, εάν το επιθυμούσε, θα μπορούσε το πρόβλημα που προέκυψε να το αντιμετωπίσει άμεσα, με την κατάθεση τροπολογίας σε ένα επόμενο νομοσχέδιο, με την προσθήκη του ισχύοντος και για τους άλλους αιρετούς, που αποσπώνται «εφ΄ όσον το επιθυμούν».

Η ρύθμιση αυτή θα οδηγούσε στην ίση μεταχείριση και ίδια αντιμετώπιση όλων των αιρετών, όλων των συμβουλίων, Κεντρικών και Περιφερειακών.

Έτσι θα εξασφαλίζονταν απόλυτα το δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και η εφαρμογή των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Ας το τολμήσει η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΠΕΘ. Το ‘νόμιμο’ πρέπει επί τέλους να είναι και ηθικό και εφαρμόσιμο.

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΕΕΠ

ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ