Το θέμα της δημιουργίας κρατικών θέσεων διδασκαλίας της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού και όλης της ανατολής, στο και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, συζήτησαν μέλη του επιστημονικύ προσωπικού, στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων από την ίδρυση της Έδρας Ποντιακών Σπουδών στο ΑΠΘ.

Ακόμη, στη συνάντηση, έγινε αναφορά στους επιστημονικούς στόχουςκαι στην αναγκαιότητα χρηματοδότησης του Κέντρου Ποντιακών Ερευνών, το οποίο ιδρύθηκε λίγο πριν από την πανδημία, γεγονός που επηρέασε την έναρξη και ανάπτυξη των εργασιών του. Επίσης, σημειώθηκε, από τους συμμετέχοντες η επιβεβλημένη δημιουργία κρατικών θέσεων διδασκόντων και η με κάθε τρόπο ενίσχυση των μεταπτυχιακών σπουδών στα θέματα του Ελληνισμού του Πόντου και όλης της Ανατολής, ιδιαίτερα μάλιστα ενόψει της συμπλήρωσης 100 ετών από την Καταστροφή του 1922.

Στη σημερινή συνάντηση του κ. Ιβάν Σαββίδη με το επιστημονικό προσωπικό της Έδρας Ποντιακών Σπουδών ΑΠΘ (Κυρ. Χατζηκυριακίδης και Θεοδ. Κυριακίδης) και του Κέντρου Ποντιακών Ερευνών ΑΠΘ (Άρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού) συμμετείχαν, επίσης, καθηγητές Ιστορίας του ΑΠΘ και άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, εκπρόσωποι σωματείων και ομοσπονδιών του Ποντιακού Ελληνισμού και μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο απολογισμός της Έδρας στα 4 χρόνια λειτουργίας της, οι προοπτικές συνέχισης της χρηματοδότησής της και πάλι από τον κ. Σαββίδη στα επόμενα χρόνια και, παράλληλα, η χάραξη της στρατηγικής αναφορικά με το διδακτικό και ερευνητικό έργο της.

Καθηγητές που συμμετείχαν στη συνάντηση εξήραν το έργο της Έδρας και πρότειναν συνεργασίες τόσο μεταξύ των Πανεπιστημίων τους όσο και με το Ίδρυμα της Βουλής και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και αναφέρθηκαν στις ευοίωνες προοπτικές του Κέντρου Ποντιακών Ερευνών, το διοικητικό και επιστημονικό συμβούλιο του οποίου απαρτίζουν σημαντικοίεπιστήμονες διάφορων επιστημονικών πεδίων.

Έγινε αναφορά και στη συνεργασία φορέων με την Έδρα, σε θέματα διοργάνωσης διαλέξεων, ημερίδων, παροχή επιστημονικού υλικού και συμμετοχή σε εκδόσεις, καθώς και στον προγραμματισμό και διοργάνωση εκδηλώσεων στο άμεσο μέλλον. Τονίστηκε, ακόμα, η σημασία της συνεχούς επικοινωνίας Έδρας και Κέντρου με την ομογένεια για την εκπόνηση κοινών δράσεων και την επιδίωξη, με τρόπο μεθοδικό, της διεθνοποίησης του ζητήματος της γενοκτονίας.

Τέλος, επισημάνθηκε η σπουδαιότητα της ίδρυσης, ύπαρξης και δραστηριοποίησης της Έδρας και του Κέντρου στο μεγαλύτερο ελληνικό Πανεπιστήμιο, και η αναγκαιότητα για ηθική, υλική και οικονομική στήριξη της λειτουργίας τους (συνέχιση του διδακτικού έργου, ενίσχυση-χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, χορήγηση υποτροφιών σε νέους επιστήμονες κ.λπ.).