Ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνεργασίες με το Θεσσαλονίκης σε γνωστικά πεδία των ανθρωπιστικών αλλά και θετικών επιστημών επιδιώκει η Περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, στην επικράτεια της οποίας λειτουργούν 32 Πανεπιστήμια –δημόσια, ιδιωτικά και διεθνή.

Ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας της Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, Aram Mohammad Qadir και ο υφυπουργός, Δρ. Abdulfattah Abdulrazzaq Mahmood επισκέφθηκαν χθες την πρυτανεία του ΑΠΘ και συζήτησαν για τις προοπτικές με τον πρύτανη του ΑΠΘ, καθηγητή Νίκο Παπαϊωάννου.

«Τέτοιου είδους συναντήσεις δημιουργούν τις γέφυρες εκείνες, ώστε να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε τη συνεργασία του Πανεπιστημίου μας με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας. Το Αριστοτέλειο, ως το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και πλέον πολυθεματικό, προσφέρει ένα ευρύ πεδίο για ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνεργασίες που περιλαμβάνουν και την κινητικότητα των μελών της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας», δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου. Ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας της Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, Δρ. Aram Mohammad Qadir χαρακτήρισε το ΑΠΘ «ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου, ένα Πανεπιστήμιο που διακρίνεται στις παγκόσμιες κατατάξεις», εκφράζοντας την επιθυμία «να αναπτύξουμε συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».