ΑΠΘ: Εκπαιδευτής ενηλίκων με πτυχίο δημοτικής εκπαίδευσης ή φιλοσοφικής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/10/2017 - 07:40 | Author: Newsroom Ipaidia

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ. και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης προτίθεται να αναθέσει σε ένα

 • άτομο για συνολικό διάστημα έως τις 30/06/2018 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Εκπαιδευτής Ενηλίκων / 1 άτομο / 4.500,00 € / έως 30.06.2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ένα (1) άτομο για οργάνωση μαθημάτων που απευθύνονται σε νέους/έφηβους και ενήλικες Ρομά με σκοπό το γραμματισμό και την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνέχιση των σπουδών τους σε σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Τόπος Απασχόλησης Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  1. Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Τμημάτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ομότιμων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 100 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

   1. Εντοπιότητα (Πτολεμαϊδα / Κοζάνη).
   2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής
   3. Διδακτική εμπειρία σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
   4. Επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
   5. Συνέντευξη

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Βαθμός πτυχίου Βαθμός * 40
2 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200
3 Εντοπιότητα 100
4 Εμπειρία (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες 7 (ανά μήνα)
5 Σεμινάρια-Επιμορφώσεις (ανά ώρα εκπαίδευσης) και μέχρι 300 ώρες 0,25 (ανά ώρα)
6 Συνέντευξη (Προσδιορίζονται τα κριτήρια

αξιολόγησης τα οποία και βαθμολογούνται)

≤100
Loading...
 • ideascentral

  europalso