Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γραφεία βουλευτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/01/2016 - 19:13 | Author: Newsroom Ipaidia

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2015 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,…..και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

Επισημαίνεται ότι στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο (επί του άρθρου 20, Κεφάλαιο Γ’ Ειδικές περιπτώσεις, παράγραφος γ) ορίζεται το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ. Τμήμα Β΄

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso