Σε συνέχεια της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους κηδεμόνες, το ΠΣ υλοποιεί τη δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων του για την αποστολή SMS.

 

Στη φάση αυτή, επειδή ακόμα εκκρεμεί η κάλυψη του συνολικού κόστους των μηνυμάτων από το σύστημα, διατίθεται ένα εργαλείο που ελαχιστοποιεί το φόρτο συμπλήρωσης πεδίων για την αποστολή SMS από τις σχολικές μονάδες.

Επί της ουσίας, δίνεται η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων μέσω του συστήματος, με την αξιοποίηση των υπηρεσιών που ήδη έχουν αγοράσει οι σχολικές μονάδες μεμονωμένα.

Η λύση αυτή απαιτεί συνέργεια των παρόχων SMS, οι οποίοι καλούνται να επικοινωνήσουν για λογαριασμό των σχολικών μονάδων που υποστηρίζουν απευθείας με την ομάδα ανάπτυξης του συστήματος στο e-mail: [email protected], προκειμένου να συντονιστεί τεχνικά η διαδικασία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.

Οι σχολικές μονάδες καλούνται καθ’ υπόδειξιν των παρόχων να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα παραμέτρων SMS, κάτω από το σύνδεσμο «Σχολική Μονάδα».
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προβλέπεται να ολοκληρωθεί η σχετική υπηρεσία με κάλυψη του κόστους των μηνυμάτων εξ’ ολοκλήρου από το σύστημα.

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα δίνεται εν αναμονή αυτού.