IPAIDEIA.GR – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Προς

Τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ

Καθηγητή κ. Θ. Πελεγρίνη

Κοιν: Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας

Θέμα: Αποτύπωση ελλείψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης των Τμημάτων του ΕΚΠΑ.


Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,

Ως Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ, δηλώνω απερίφραστα την υποστήριξη μου στον αγώνα που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου μας μαζί τις Πρυτανικές αρχές, για την απόδειξη του αυτονόητου: ότι δηλαδή δεν περισσεύει κανείς διοικητικός υπάλληλος στο ΕΚΠΑ. Αντίθετα, απαιτείται προσωπικό σε πολλές μονάδες και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας, οι οποίες δε σχετίζονται μόνο με τη γραμματειακή υποστήριξη των φοιτητών στα τμήματα, αλλά με την υλοποίηση του σύνθετου έργου που επιτελεί ένα μεγάλο Πανεπιστήμιο όπως το δικό μας.

Ζητήθηκε από το Υπουργείο να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση στο Πανεπιστήμιο ώστε να εντοπιστούν πλεονάζοντες υπάλληλοι. Δεν υπάρχει πουθενά στον ακαδημαϊκό κόσμο διαδικασία αξιολόγησης που να έχει τέτοιο στόχο. Η Αξιολόγηση πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον εντοπισμό αδύνατων σημείων, με στόχο την βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, της έρευνας και γενικότερα της ζωής σε ένα Πανεπιστήμιο.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, τόσο στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, ότι το Πανεπιστήμιο μας ολοκλήρωσε στις αρχές του 2012 την εσωτερική του αξιολόγηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.3374/2005 , Ν.4009/2011). Ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης σημαίνει ότι, όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου ολοκλήρωσαν την διαδικασία και υπέβαλλαν στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τους, αναμένοντας την αντίστοιχη εξωτερική. Μάλιστα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και 11 εξωτερικές αξιολογήσεις.

Οι αξιολογήσεις αναδεικνύουν τρεις βασικές κατηγορίες θεμάτων –προβλημάτων:

1.Θέματα που μπορεί να λύσει και αλλαγές που μπορεί να κάνει το ίδιο το τμήμα.

2.Ζητήματα που για να επιλυθούν θα πρέπει να μεριμνήσει η κεντρική διοίκηση του ιδρύματος

3.Προβλήματα που προκύπτουν από καθυστερήσεις του Υπουργείου Παιδείας αλλά και θέματα που μπορούν να επιλυθούν μόνο από αυτό.

Το πιο σημαντικό θέμα που αναδεικνύεται σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης, είναι η έλλειψη προσωπικού. Για του λόγου το αληθές παραθέτω αναλυτικά στο παράρτημα ανά τμήμα και ανά έκθεση αξιολόγησης, με αναφορά σε συγκεκριμένες σελίδες, την αναφορά των αξιολογητών στην έλλειψη προσωπικού. Το εντυπωσιακό στοιχείο που προκύπτει είναι ότι, η πλειοψηφία των τμημάτων, την περίοδο 2009-2012, πριν ξεκινήσει η συζήτηση για την κινητικότητα, εντοπίζει το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και τον ηρωισμό με τον οποίο το υπάρχον διοικητικό προσωπικό διεκπεραιώνει τις εργασίες των τμημάτων. Οι εξωτερικοί αξιολογητές, όπου έγινε μέχρι τώρα εξωτερική αξιολόγηση σε τμήματα του ΕΚΠΑ, επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα των εσωτερικών αξιολογήσεων. Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στον καθένα, για να διαπιστώσει του λόγου το αληθές, στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ (modip.uoa.gr.), καθώς και στα αρχεία της Μονάδας.

Πώς είναι δυνατόν να αγνοούνται από το Υπουργείο Παιδείας, στοιχεία που έχουν κατατεθεί ένα χρόνο πριν και για τα οποία είναι ενημερωμένο, τόσο αυτό, όσο και η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση;

Τα δεδομένα στις εκθέσεις αξιολόγησης των τμημάτων αποδεικνύουν δύο σημαντικά στοιχεία:

Α) Έχουν πραγματοποιηθεί αξιολογήσεις των σημαντικότερων μονάδων του Πανεπιστημίου μας, με αξιόπιστα και επιβεβαιωμένα αποτελέσματα, από εξωτερικούς διεθνείς αξιολογητές.

Β) Από τα βασικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων είναι η έλλειψη όχι το πλεόνασμα προσωπικού.

Κατά συνέπεια, όχι μόνο δεν πρέπει να αποσταλεί λίστα διαθέσιμου προσωπικού, αλλά αντίθετα, θα πρέπει να περιμένουμε και να υποδεχθούμε νέο προσωπικό που πλεονάζει σε άλλους τομείς του Δημοσίου.

Εάν το Υπουργείο Παιδείας δε σεβαστεί τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων μας και δεν κινηθεί στην κάλυψη των αναγκών που έχουμε, καταργεί την αξιολόγηση που ήδη κάνουμε. Το επικίνδυνο στοιχείο στην περίπτωση αυτή, είναι η εμπέδωση ενός συναισθήματος απογοήτευσης απέναντι στην διαδικασία της αξιολόγησης, η ουσιαστική κατάργηση του σκοπού για τον οποίο υλοποιείται και η μετατροπή της σε μια μηχανιστικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία που πρέπει να γίνεται, για να μην χάσουμε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ή του όποιου διάδοχου προγράμματος μετά το 2013.

Το πιο πολύτιμο στοιχείο σε ένα Πανεπιστήμιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Ας δουλέψουμε όλοι για την ενδυνάμωση του. Σε αντίθετη περίπτωση, οδηγούνται τα Πανεπιστήμια μας σε διάλυση.


Κύριε Πρύτανη,

Ελπίζω ο πίνακας αυτός με τις αναφορές στις σελίδες των εκθέσεων αξιολόγησης να σας βοηθήσει στην δύσκολη διαπραγμάτευση. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για τον αγώνα σας.

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπρύτανης

(υπογραφή)*

Καθηγητής Αστ. Δουκουδάκης

Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

IPAIDEIA.GR – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ