Αποτελέσματα αρχαιρεσιών ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/03/2017 - 09:50 | Author: Newsroom Ipaidia

Λάβαμε και δημοσιεύουμε, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών από το ΣΕΕΠΕΑ Αττικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

, Ε.Ε. και των αντιπροσώπων στο Δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανοΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2017του Σωματείου με την επωνυμία ΣΕΕΠΕΑ Αττικής
Σήμερα την 21η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα9:00 π.μ,στην αίθουσα «Χυτήριο» επί τηςΙεράς Οδού 44, Αθήνα συνήλθαν τα μέλη του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής, ο οποίος καλείται ως ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και έχει αναγνωριστεί με την υπ. Αριθμ 3487/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, για την εκλογή Διοίκησης κι άλλων οργάνωνσύμφωνα με το καταστατικό της και με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου κ. Θωμά Κωφού του Ευαγγέλου, δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 26194), κατοίκου Αθηνών, Σπ. Τρικούπη αρ. 44 που διορίστηκε με την υπ αριθμ πρωτ.5848/16-3-17Πράξη του κ. Γενικού διευθυντή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 21ης Μαρτίου 2017 και αποτελείται από τους: 1.Αναστασοπούλου Χρυσάνθη2.Κοπανάκη Μερόπη3.Κωλέτη Κωνσταντίνα
Η Εφορευτική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία, έκανε τις ακόλουθες ενέργειες για την προετοιμασία της έναρξης της ψηφοφορίας.Α) Παρέλαβε την κάλπη, τη στρογγυλή σφραγίδα του Σωματείου, την οποία όρισε ως σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας, τα Βιβλία Διαλογής Ψήφων, τους εκλογικούς φακέλους και τα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων που ανακηρύχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή σε ποσότητες που επαρκούν για τις ανάγκες της ψηφοφορίας.Β) Διευθέτησε κατάλληλα την Αίθουσα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.Γ) Έλεγξε την κάλπη και διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ότι είναι άδεια και ύστερα τηνέκλεισε και στη συνέχεια τη σφράγισε.Δ) Αφού έγιναν όλα τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής καθόρισε την εργασία, που κάθε μέλος θα εκτελέσει.Ε) Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή αφού εξέτασε και διαπίστωσε ότι όλα είναι εντάξει και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και ότι τίποτα δεν παραλήφθηκε που να εμποδίζει την έναρξη της ψηφοφορίας, και ότι ήρθε η ώρα που ορίζεται από την Ημερήσια Διάταξη για την έναρξη της ψηφοφορίας, δηλαδή η 10:30 π.μ., αποφάσισε να αρχίσει η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, την κήρυξη της οποίας έκανε ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος και κάλεσε τους εκλογείς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.Στη συνέχεια, και αφού πέρασε η ώρα λήξης της ψηφοφορίας που είχε ορισθεί από την Ημερήσια Διάταξη, δηλαδή στις 14:00, συνήλθε και πάλι η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους παριστάμενους από την αρχή της εκλογής, και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν άλλοι εκλογείς που να περιμένουν να ψηφίσουν, κήρυξε το τέλος της ψηφοφορίας.Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού βεβαιώθηκε ότι α) η ψηφοφορία έγινε από την αρχή μέχρι το τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού χωρίς καμία διακοπή και β) ότι δεν εκκρεμεί για επίλυση καμία αμφισβήτηση ή ένσταση οποιουδήποτε, άρχισε την καταμέτρηση των γραμμένων στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας Μελών, το οποίο προηγούμενα έκλεισε και υπέγραψαν όλα τα μέλη αυτής.Κατόπιν αποσφραγίστηκε η κάλπη, αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το απαραβίαστό της, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στη συνέχεια έγινε η διαλογή τους (παρουσία των αντιπροσώπων), τα οποία αριθμήθηκαν και μονογράφτηκαν από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο.Στο Μητρώο του Συλλόγου είναι συνολικά γραμμένα επτακόσιοι είκοσι πέντε (725) μέλη και ταμειακά τακτοποιημένα πεντακόσιοι εξήντα δύο (562)Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ψήφισαν:Για την εκλογή οργάνων Διοίκησης και Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία βρέθηκαν τριακόσια ενενήντα εννέα (399) ψηφοδέλτια, από τα οποία τριακόσια πενήντα επτά έγκυρα, σαράντα δύο(42) άκυρα και μηδέν λευκά.Στη συνέχεια έγινε καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και αναλυτικά είχεο κάθε συνδυασμός: 1.Ενιαίο ΨηφοδέλτιοΤριακόσιουςοκτώ (308) ψηφοδέλτια.2.Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ ΕΒΠΣαράντα εννέα (49) ψηφοδέλτια.Αναλυτικά έλαβε κάθε υποψήφιοςγια το Δ.Σ. :1.Ενιαίο ΨηφοδέλτιοΒουλκίδη – Κατσικαρέλη Χρυσούλατριάντα έξι (36) ψήφουςΔιαμάντης – Παπουτσής Χρήστος εβδομήντα μία (71) ψήφουςΚανονίδου Βαρβάρα εκατόν δύο (102) ψήφουςΚόκρα Βικτωρία πενήντα τέσσερις(54) ψήφουςΚουκουβίνου Σοφία σαράντα μία (41) ψήφουςΜαργαρίτη Μαρία πενήντα οκτώ(58) ψήφουςΜπελέτη Ευγενία σαράντα οκτώ (48) ψήφουςΜπουλμέτη Γεωργία εκατόν τριάντα τέσσερις (134) ψήφουςΠαυλίδη Ελευθερία πενήντα (50) ψήφουςΦρέιχα Θηρεσία (Τερέζα) εξήντα μία (61) ψήφουςΧατζηχαλεπλή Νίκη σαράντα τρεις (43) ψήφουςΧρυσαφογεώργου Θωμαή σαράντα επτά (47) ψήφους2.Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ ΕΒΠΑναστασιάδης Βασίλειος τριάντα οκτώ (38) ψήφουςΛαμπιδώνη Μαρία είκοσι τρεις(23) ψήφουςΜαργαρώνη Μαρία είκοσι τέσσερις(24) ψήφους
Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντα Τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κάτωθι:Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:1.Μπουλμέτη Γεωργία 2.Κανονίδου Βαρβάρα3.Διαμάντης – Παπουτσής Χρήστος4.Φρέιχα Θηρεσία (Τερέζα)5.Μαργαρίτη Μαρία6.Κόκρα Βικτωρία7.Αναστασιάδης Βασίλειοςκαι επιλαχόντες οι1.Παυλίδη Ελευθερία 2.Μπελέτη Ευγενία3.Χρυσαφογεώργου Θωμαή4.Χατζηχαλεπλή Νίκη5.Κουκουβίνου Σοφία
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος προέβη στην καταμέτρηση των ψήφων, γιατην Ελεγκτική Επιτροπή.Ο συνδυασμός: Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ ΕΒΠ δεν είχε υποψηφίους ως εκ τούτου οι υποψήφιοι ήταν μόνο από το συνδυασμό: Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Αναλυτικά κάθε υποψήφιος έλαβε:Ενιαίο ψηφοδέλτιοΓαλάνη Μαρία ογδόντα δύο (82) ψήφουςΚουντουρά Αλεξάνδρα ενενήντα δύο (92) ψήφουςΚουμάκη Ελευθερία πενήντα μία (51) ψήφους
Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα ως εκλεγέντα Τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, τους κάτωθι:Τακτικά Μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής:1.Κουντουρά Αλεξάνδρα2.Γαλάνη Μαρία3.Κουμάκη Ελευθερία
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος προέβη στην καταμέτρηση των ψήφων, γιατους αντιπροσώπους στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο με την επωνυμία ΠΟΣΕΕΠΕΑ.
Αναλυτικά για τους αντιπροσώπουςστην ΠΟΣΕΕΠΕΑ έλαβε κάθε υποψήφιος:1.Ενιαίο ΨηφοδέλτιοΑρβανίτης Δημήτρης εκατό δεκαέξι (116) ψήφουςΑλμπάνη Χριστίνα πενήντα πέντε (55) ψήφουςΑποστολοπούλου Αθανασία είκοσι μία (21) ψήφουςΓεωργακάκου Σοφία σαράντα δύο (42) ψήφουςΖαχαριάδης Ευστάθιος είκοσι επτά (27) ψήφουςΚαρπενησιώτης Στάθης ογδόντα οκτώ (88) ψήφουςΚόκρα Βικτωρία σαράντα πέντε (45) ψήφουςΚοτένογλου Αικατερίνη εξήντα δύο (62) ψήφουςΚουκουβίνου Σοφία τριάντα (30) ψήφουςΚωλέττα Αθηνά είκοσι τρεις (23) ψήφουςΜαργαρίτη Μαρία πενήντα (50) ψήφουςΜπονάτου Μαρία τριάντα τέσσερις (34) ψήφουςΠαπαευαγγέλου Κωνσταντίνος πενήντα εννέα (59) ψήφουςΠαπαευθυμίου Δημήτριος εβδομήντα (70) ψήφουςΣασιάκου Λουκία σαράντα πέντε (45) ψήφουςΤραγάκη Ευγενία εβδομήντα δύο (72) ψήφουςΤσάκωνα Σταυρούλα είκοσι έξι(26) ψήφουςΤσιακούλιας Φίλιππος τριάντα δύο (32) ψήφουςΤσιρογιάννη Χριστίνα τριάντα τέσσερις (34) ψήφουςΦρέιχα Θηρεσία πενήντα τέσσερις (54) ψήφουςΧατζηχαλεπλή Νίκη τριάντα οκτώ (38) ψήφους2.Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ ΕΒΠΑναστασιάδης Βασίλειος τριάντα δύο(32) ψήφουςΛαμπιδώνη Μαρία δεκαοκτώ (18) ψήφουςΜαργαρώνη Αικατερίνη δεκαεπτά (17) ψήφουςΚατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει με σειρά κατάταξης τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία ως εξής:ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΑρβανίτης Δημήτρης Καρπενησιώτης Στάθης Τραγάκη Ευγενία Παπαευθυμίου Δημήτριος Κοτένογλου Αικατερίνη Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνος Αλμπάνη Χριστίνα Φρέιχα Θηρεσία (Τερέζα) Μαργαρίτη Μαρία Κόκρα Βικτωρία Σασιάκου Λουκία Γεωργακάκου Σοφία Χατζηχαλεπλή Νίκη Μπονάτου Μαρία Τσιρογιάννη Χριστίνα Τσιακούλιας Φίλιππος Κουκουβίνου Σοφία Ζαχαριάδης Ευστάθιος Τσάκωνα Σταυρούλα (Σίλια) Κωλέττα Αθηνά Αποστολοπούλου Αθανασία
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕ/ΕΒΠΑναστασιάδης Βασίλειος Μαργαρώνη Αικατερίνη Λαμπιδώνη Μαρία
Το Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ως ακολούθως:Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΑ ΜΕΛΗ
Θωμάς ΚωφόςΑναστασοπούλου ΧρυσάνθηΚοπανάκη Μερόπη
Κωλέτη Κωνσταντίνα

Loading...


  • europalso   ideascentral