Έγγραφο του υπουργείου για τα αποτέλεσμα των μαθητών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Το έγγραφο

Προκειμένου να ενημερωθεί η βάση δεδομένων της Υπηρεσίας μας για τους μαθητές που παρακολουθούν την τελευταία τάξη των Ημερησίων και των Εσπερινών Γενικών Λυκείων µε την πληροφορία της λήψης ή όχι του απολυτηρίου, καθώς και με τον βαθμό απολυτηρίου για όσους μαθητές έχουν επιλέξει τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρακαλούμε να έχετε ολοκληρώσει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 τις παρακάτω διαδικασίες στο πληροφοριακό σύστημα MySchool:

α) Τελική Επίδοση

β) Ενημέρωση αριθμών πρωτοκόλλου των απολυτήριων τίτλων

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, αφού συγκεντρωθούν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα απόλυσης των μαθητών, θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικές μηχανογραφικές καταστάσεις µε τα σχετικά στοιχεία προς επιβεβαίωση εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου.