Ανάγκη για αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των αποφοίτων των ν : Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμο και Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ και ΕΠΟ), του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.)

H ερώτηση

Κυρία Υπουργέ,

Σε ανακοίνωσή του, τον Απρίλιο του 2017, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής («Δ.Ε.») του «Ε.Α.Π.» ανέφερε ότι, το εν λόγω πανεπιστημιακό ίδρυμα θα προχωρήσει, σε συνεργασία με το Υπουργείο σας, στην ένταξη των πτυχιούχων των ανωτέρω Προγραμμάτων Σπουδών, που αφορούν στον Ελληνικό και στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης («ΑΣΠΑΙΤΕ»). Από τότε μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την πορεία αυτής της διαδικασίας.

Στο απόσπασμα του πρακτικού με αριθμό 431/04-07-2019, της συνεδρίασης της «Δ.Ε.», του «Ε.Α.Π.» για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών («Σ.Α.Ε.») “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” και “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό”, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο σας, στις 09/07/2019, με Αρ. Πρ. ΤΕΚ-1469, γίνεται λόγος για την ανάγκη παροχής πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους των προαναφερθέντων προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4547/2018 (άρθρο 111, περί Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας).

Το προηγούμενο θα τελεσφορούσε με κατάλληλη αναδιάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών των «Ε.Π.Ο.» και «Ε.Λ.Π.», με απόφαση της «Δ.Ε.» του «Ε.Α.Π.», μετά από εισήγηση της «Σ.Α.Ε.», πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020. Από ό,τι φαίνεται, στην σχετική εισήγηση του «Ι.Ε.Π.» ( βλ.: Απόσπασμα Πρακτικού 3/16-01-2020 , σελ.17), απαραίτητη προϋπόθεση για να διδάξει κάποιος στη Μέση Εκπαίδευση (ένταξη σε εκπαιδευτικό κλάδο «Π.Ε.») είναι να έχει διδαχθεί Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Διδακτική Γενική και Ειδική. Από συζητήσεις που είχαμε, όμως, με αποφοίτους των ανωτέρω Προγραμμάτων Σπουδών «Ε.Π.Ο.» και «Ε.Λ.Π.», του «Ε.Α.Π.», μας ειπώθηκε ότι, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την πορεία μιας διαδικασίας
συμπλήρωσης της κατάρτισης επί των παραπάνω προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να παρέχεται παιδαγωγική επάρκεια.

Σε ερώτησή μας, δε, προς το «Ε.Α.Π.» ([email protected] – 30/3/2022) για τη εξέλιξη του ως άνω θέματος, απάντηση δεν πήραμε, ενώ, το Γραφείο Διασύνδεσης του «ΕΑΠ», στο οποίο απευθυνθήκαμε, δήλωσε αναρμόδιο, αν και ήταν αυτό που διατύπωσε το ερώτημα προς το Υπουργείο σας, στις 29 Μαΐου 2017.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ.Υπουργός:

1. Πως σκοπεύετε να παρέμβετε, ώστε να δοθεί η δυνατότητα επιμόρφωσης και παροχής πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας σε αποφοίτους παλαιοτέρων ετών\ των ανωτέρω Προγραμμάτων Σπουδών «Ε.Π.Ο.» και «Ε.Λ.Π.», του «Ε.Α.Π.»;

2. Πως σκοπεύετε να παρέμβετε, ώστε να κατοχυρωθούν επαρκώς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Προγραμμάτων Σπουδών “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” και “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό”, του «Ε.Α.Π.»;

3. Για ποιον λόγο το Τμήμα Εκπαίδευσης του «Ε.Α.Π.» δεν απαντά στα ερωτήματα των ενδιαφερομένων αποφοίτων, των ανωτέρω Προγραμμάτων Σπουδών «Ε.Π.Ο.» και «Ε.Λ.Π.», σχετικά με τα αναφερόμενα στην παρούσα;

Η ερωτώσα Βουλευτής

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ