Απόφοιτοι ΑΕΙ Μουσικής για την εκ του νόµου εύνοια υπέρ των αποφοίτων ενός και µόνο τµήµατος

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/04/2018 - 22:05 | Author: Newsroom Ipaidia

Οι σύλλογοι αποφοίτων τµηµάτων Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης σχετικά µε την εφαρµογή του Νόµου 4521/02.03.2018 του άρθρου 29 µέσω της Υ.Α. του ΥΠΕΘ αρ. πρωτ. 56265/Ε1/05.04.2018, ΦΕΚ 1281/Β'/11.04.2018.

Η εξοµοίωση και ενοποίηση αυτή, βάσει επιστηµονικών, αξιολογικών και αξιοκρατικών κριτηρίων, είναι πλήρως αβάσιµη και εξ'ορισµού άδικη, και ως εκ τούτου απαράδεκτη.

Η εφαρµογή της διάταξης αυτής προκαλεί ανεπίτρεπτη και επιλεκτική εκ του νόµου εύνοια υπέρ των αποφοίτων ενός και µόνο τµήµατος, αυτό το ΤΕΙ Άρτας, εις βάρος -και εξόφθαλµα αδίκως- όλων των αποφοίτων των τεσσάρων πανεπιστηµιακών τµηµάτων µουσικής.

Για την απαιτούµενη εν προκειµένω, αποκατάσταση της διαφάνειας, του δικαίου και της ευνοµίας που εγγυώνται την αξιοκρατική λειτουργία της µουσικής παιδείας στη χώρα µας, οι απόφοιτοι και οι φοιτητές των τεσσάρων τµηµάτων, θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες πράξεις για την άµεση απόσυρση, ακύρωση και µη εφαρµογή της εν λόγω διάταξης, η οποία πάσχει από έλλειψη δικαίου ως ίσου κανόνα έναντι όλων.

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: