ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2013

Η Γ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013, για να συζητήσει τις επιπτώσεις του σχεδίου «Αθηνά» στη δομή και φυσιογνωμία της Σχολής. Έπειτα από διεξοδική συζήτηση η Γ.Σ. του Συλλόγου κατέληξε στα εξής:

Εκφράζει τον εντονότατο προβληματισμό της για την ποιότητα του σχεδίου «Αθηνά» στο σύνολό του και την απόλυτη αντίθεσή της στην πρόταση του σχεδίου αυτού για τη Φιλοσοφική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. Συγκεκριμένα αντιτίθεται:

α) Στη συνένωση των Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε ένα νέο, υδροκέφαλο Τμήμα «Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας» με πέντε κατευθύνσεις: 1. Αγγλικής Γλώσσας, 2. Γαλλικής Γλώσσας, 3. Γερμανικής Γλώσσας, 4. Ιταλικής Γλώσσας, 5. Ισπανικής Γλώσσας
και

β) Στη συνένωση του Τμήματος Σλαβικών σπουδών και του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών σπουδών σε ένα Τμήμα «Σλαβικών, Τουρκικών και Ασιατικών σπουδών» με δύο κατευθύνσεις: 1. Τουρκικών σπουδών και σύγχρονων Ασιατικών σπουδών, 2. Σλαβικών σπουδών.

Αυτή η αιφνιδιαστική κατάργηση των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, η οποία αποτελεί απροκάλυπτη παρέμβαση του Υπουργείου στα εσωτερικά του Πανεπιστημίου και παραβίαση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητού του, είναι προδήλως πρόχειρη, δεν συνοδεύεται καν από στοιχειώδη αιτιολόγηση, αντιστρατεύεται κοινώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα και καταστρατηγεί κάθε έννοια ακαδημαϊκότητας. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι αυτή η συρρίκνωση δεν πληροί τα κριτήρια των συγχωνεύσεων που έθεσε το ίδιο το Υπουργείο, δεν ανταποκρίνεται στους προβαλλόμενους στόχους του σχεδίου «Αθηνά», δεν αναμένεται να επιτύχει ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων, ενώ παράλληλα ακυρώνει την επιστημονική αριστεία που έχουν επιτύχει τα υπό συγχώνευση Τμήματα, η οποία έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα και διεθνώς. Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποδυνάμωση της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλοιώνει την επιστημονική φυσιογνωμία της και βάλλει κατά του κύρους της.

Πρωτίστως, όμως, η συγκεκριμένη πρόταση του σχεδίου «Αθηνά» πλήττει τους φοιτητές και μελλοντικούς αποφοίτους των συγκεκριμένων Τμημάτων. Τα Τμήματα αυτά έχουν μακρόχρονη παράδοση, επιστημονική αυτοτέλεια και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Θεραπεύουν σαφώς διακριτά μεταξύ τους επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, αναγνωρισμένα και από το κράτος και διεθνώς. Η συρρίκνωση των Τμημάτων αυτών σε ένα υβριδικό και υδροκέφαλο «Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας» (τίτλος αδόκιμος και άνευ επιστημονικού περιεχομένου και ως προς τα δύο σκέλη του) θα υποβαθμίσει αυτά τα επιστημονικά αντικείμενα σε απλές «κατευθύνσεις» και θα καταρρακώσει το επίπεδο των σπουδών. Το ίδιο προφανώς ισχύει με το πρωτοφανές συμπίλημα «Σλαβικών, Τουρκικών και Ασιατικών σπουδών». Παράλληλα, θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων των υπό δημιουργία νέων Τμημάτων. Σε έναν κόσμο που απαιτεί τη γνώση σε βάθος ενός επιστημονικού αντικειμένου, είναι δυσοίωνες οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων ενός Τμήματος με το προβληματικό γνωστικό αντικείμενο των «Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας».

Και όλα αυτά, μάλιστα, σε μια περίοδο που η χώρα μας έχει απόλυτη ανάγκη τις ανθρωπιστικές σπουδές, για να αντιμετωπίσει την κρίση που την πλήττει, και χρειάζεται να διατηρήσει και να ενισχύσει τους δεσμούς της με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Η ξενόγλωσση εκπαίδευση στη χώρα μας είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση και κινδυνεύει να γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω, να απολέσει τον ευρύ και επιστημονικό-ερευνητικό χαρακτήρα της και τελικά να υπαχθεί στην αποκλειστική ευθύνη των Ινστιτούτων των ξένων χωρών. Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος η υποβάθμιση των σπουδών αυτών να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις σπουδές που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό στις αντίστοιχες χώρες.

Ο Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
διατρανώνει τη θέλησή του να απορριφθεί το σχέδιο «Αθηνά» επιμένοντας στη διατήρηση της αυτοτέλειας και αυτονομίας των υπό συγχώνευση Τμημάτων. Για το σκοπό αυτό θα διοργανώσει μια σειρά από κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις, προκειμένου να ενημερωθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα και η ευρύτερη ελληνική κοινωνία για τις ολέθριες συνέπειες που θα έχει πιθανή εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» στη Φιλοσοφική Σχολή. Συγκεκριμένα:

– Θα συγκαλέσει Κοινή Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή όλων των συνιστωσών της Σχολής (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές, διοικητικούς υπαλλήλους).

– Θα διοργανώσει Συνέντευξη Τύπου για την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

– Θα διοργανώσει εκδήλωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια.

.

– Θα υποβάλει στον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. το αίτημα να μεταφέρει και να στηρίξει τις θέσεις του Συλλόγου στην προσεχή Σύνοδο πρυτάνεων.