Αποφάσεις 86ης Γενικής Συνέλευσης ΔΟΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/03/2018 - 22:46 | Author: Newsroom Ipaidia

Βασική προϋπόθεση για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του τόσο ευαίσθητου τομέα της εκπαίδευσης είναι το να δοθούν όλα τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να γίνουν πράξη τα κατάλληλα κτίρια, η δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών και ο μόνιμος διορισμός όλου του απαραίτητου προσωπικού (Εκπαιδευτικοί, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό).

Η ειδική εκπαίδευση στη χώρα μας αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια ένα «πείραμα». Δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως αναπόσπαστο μέρος της βασικής εκπαίδευσης αλλά ως ένα «παραπληρωμα- τικό αποπαίδι» της. Θυμίζουμε, για μια ακόμη φορά, το τραγικό φαινόμενο οι συνάδελφοί μας απόφοιτοι των πανεπιστημιακών σχολών Ειδικής Αγωγής να εργάζονται επί σειρά πολλών ετών ως αναπληρωτές και καμία πρόβλεψη να μην υπάρχει ακόμη και σήμερα, που αναπτύσσεται όλη αυτή η συζήτηση, για το μόνιμο διορισμό τους στην εκπαίδευση. Από την άλλη η όλο και πιο συρρικνωμένη χρηματοδότηση προς το Δημόσιο Σχολείο, η έλλειψη χαρτογράφησης – επικαιροποίησης των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, καθιστά σχέδια επί χάρ- του τις όποιες προτάσεις υπάρχουν στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων τόσο σε επίπεδο δομών όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού της λειτουργίας της Ειδικής Αγωγής, ενώ ο αποσπασματικός τρόπος , χωρίς συνολικό σχεδιασμό και χωρίς διάλογο με τον οποίο κατατέθηκαν από την Κυβέρνηση διάφορες τροπο- λογίες που αφορούν την Ειδική Αγωγή καθιστούν δυσοίωνες τις προβλέψεις για το μέλλον αυτού του τόσο ευαίσθητου και σημαντικού χώρου.
Διεκδικήσεις:
 Νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα προκύψει μέσα από ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμε- νους φορείς με το οποίο η πολιτεία θα κατοχυρώνει και θα διασφαλίζει σε όλους τους μαθητές με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες την υποστήριξη ώστε να προαχθούν «σωματικά, νοητικά , συναισθη- ματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στο βαθμό που οι δυνατότητές τους το επιτρέπουν στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους».
 Το νέο θεσμικό πλαίσιο φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπίζει την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση όχι αποσπα- σματικά και αποκομμένη από την υπόλοιπη εκπαίδευση αλλά ως αναπόσπαστο λειτουργικό μέρος της υπο- χρεωτικής Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας
 Γενναία χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των ΣΜΕΑΕ για τον εξοπλισμό τους με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.
 Να παρθούν μέτρα από την πολιτεία για την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση.
 Έγκαιρη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και των ΚΕΔΔΥ από την έναρξη του σχολικού έτους.
 Άμεσο διορισμό των αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (Πανεπιστήμιο Θεσσα- λίας & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Διορισμός μόνο με βάση το βασικό πτυχίο.Κατάργηση των παραγρά- φων 2 και 3 του άρθρου 48 του νόμου 4415/2016και επαναφορά : α) του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 που προέβλεπε τις οργανικές θέσεις ΠΕ 71-ΠΕ 61. Η μη εφαρμογή του έχει μετατρέψει τους συναδέλφους ΠΕ 71 και ΠΕ 61 σε αιώνιους αναπληρωτές και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 και του άρθρου 21 του νόμου 3699/2008 (Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού). Καμία ελαστική μορφή εργασίας.
 Εξασφάλιση της μεταφοράς όλων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δωρεάν με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα και την εξασφάλιση συνοδού.
 Τμήμα Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα. Αποσύνδεση της παράλληλης στήριξης από την ύπαρξη Τ.Ε.
 Στις υπηρεσιακές μεταβολές και στις επιλογές στελεχών και προϊσταμένων να ισχύει ότι και στη Γενική Εκ- παίδευση.
 Αύξηση του αριθμού των ΚΕΔΔΥ και στελέχωση με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό
 Στελέχωση των ΕΔΕΑΥ με μόνιμο Εκπαιδευτικό &Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό. Δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των ΕΔΕΑΥ και των δασκάλων της Γενικής τάξης.
 Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της ΣΜΕΑΕ να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.

4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ 86ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύσταση 1 οργανικής θέσης ΕΕΠ ανά 5 ΕΔΕΑΥ.
 Περιοδική επιμόρφωση για την ένταξη και την συμπερίληψη όλων των εκπαιδευτικών των Γενικών σχολεί- ων και όχι μόνο των εκπαιδευτικών ΣΜΕΕ και Τ.Ε.
 Επαναλειτουργία των διδασκαλείων Ειδικής Αγωγής
 Κατάργηση των ΠΥΣΕΕΠ και ΚΥΣΕΕΠ όλες οι μεταβολές από ΚΥΣΠΕ και ΠΥΣΠΕ
 Για την οργανικότητα των ΣΜΕΑΕ να υπολογίζεται και ο αριθμός των οργανικών θέσεων ΕΕΠ.
 Το ωράριο των Διευθυντών 6θέσιων και άνω Ειδικών Σχολείων ανάλογο με των Διευθυντών 12θέσιων σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης. Αντίστοιχη μέριμνα και για τους Διευθυντές – Προϊσταμένους και μικρότε- ρων Ειδικών Σχολείων.
 Μείωση διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών – Προϊσταμένων που το σχολείο τους είναι κέντρο υποστήρι- ξης ΣΔΕΥ
 Διορισμοί του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ενιαία με τις ίδιες διαδικασίες με των εκπαιδευτικών.
 Δυνατότητα απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ μόνο σε εκπαιδευτικούς με προσόντα ειδικής αγωγής ( Βασικό πτυχίο, διδακτορικό, μεταπτυχιακό, διδασκαλείο ειδικής )
 Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη κατά 3 όταν φοιτά μαθητής με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτι- κές ανάγκες.
 Όχι στην εμπορευματοποίηση της Ειδικής Αγωγής -Αυστηρός και ουσιαστικός έλεγχος των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών.
 Αναγνώριση της Προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δυσπρόσιτα σχολεία σε δομές ειδικής αγωγής ανα- δρομικά για όλα τα σχολικά έτη πριν το σχολικό έτος 2017-2018 και μοριοδότηση της στο διπλάσιο, όπως ακριβώς ισχύει και στους πίνακες αναπληρωτών της Γενικής Εκπαίδευσης.

86ης
για το Σχολείο που οραματιζόμαστε
 Ενιαία δημόσια δωρεάν 14χρονη εκπαίδευση (ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο) και 2χρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, 4 έως 6 στο ολοήμερο Νηπιαγωγείο.
 Ολοήμερο σχολείο για όλους τους μαθητές 8.30 το πρωί ως 4 το μεσημέρι συνολικά και υποχρεωτικά για όλους.
 Στη σχολική ηλικία του Δημοτικού Σχολείου, 6 ως 12 ετών, κυρίαρχος ο ρόλος του δασκάλου της τάξης με διατήρηση όλων των υπαρχουσών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας.
 Προσαρμοσμένα ενιαία αναλυτικά προγράμματα και διδακτικές μέθοδοι ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Νέα ενιαία αναλυτικά προγράμματα και στόχοι, πρόγραμμα σπουδών ευέλικτο ώστε να παρέχει περιθώρια ελευθερίας και ανάληψης πρωτοβουλιών στον εκπαιδευτικό. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων να συνδιαμορφώ- νουν τ’ αναλυτικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
 Μείωση της διδακτέας ύλης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, απλοποίησή της και προσαρμογή του περιεχο- μένου της στις ανάγκες του συνόλου των μαθητών. Ενίσχυση της βιωματικής μάθησης. Χρηματοδότηση για να λειτουργούν με πληρότητα όλες οι δομές εκπαίδευσης, κτιριακές υποδομές που θ’ ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 14χρονης δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.
 Ενσωμάτωση στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος όλων των δραστηριοτήτων που τώρα καλούνται να πληρώνουν οι γονείς π.χ. χορός, παρεμβατικές δραστηριότητες κτλ.
 Θεσμοθέτηση μίας θέσης ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα 4θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία. Αναδιάρ- θρωση του ωρολογίου προγράμματος των ολοήμερων τμημάτων ώστε οι 2 ώρες διδακτικής να γίνουν 3 με αποτέλεσμα να κατοχυρώσουμε ξανά τον υπεύθυνο δάσκαλο στα ολοήμερα σχολεία.
 Μαζικοί διορισμοί, συνεκπαίδευση τώρα. Στήριξη της Ειδικής Αγωγής . Απόδοση οργανικών θέσεων ειδι- κοτήτων τώρα. Αναλογία εκπαιδευτικών-μαθητών 1 προς 15 στο Νηπιαγωγείο, 1 προς 20 στο Δημοτικό Σχολείο. Οργανικότητα στα μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία. 2 εκπαιδευτικοί προς 25 μαθητές.
 Επαρκής Χρηματοδότηση για να λειτουργούν με πληρότητα όλες οι δομές εκπαίδευσης.
 Κτιριακές υποδομές που θ’ ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 14χρονης δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.

Ανακοίνωση
Για τη Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση
Με αφορμή την έντονη ανακίνηση τις τελευταίες ημέρες, από τα Μ.Μ.Ε., του ζητήματος σχετικά με τη φοίτηση των προνηπίων σε δομές των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει, για άλλη μια φορά προς την κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία, τα εξής:
 Τα τελευταία, τριάντα και πλέον, χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα θέτει ως αίτημα την εφαρμογή της δίχρο- νης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, της φοίτησης όλων των νηπίων και προνηπίων στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Κάτω από την πίεση του εκπαιδευτικού κόσμου το 2006, με τον Ν.3518/2006 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων για ένα έτος στο νηπιαγωγείο (αφορά τα νήπια των 5 ετών). Καμία κυβέρνηση έως τώρα δεν προχώρησε στη θεσμοθέτηση της Δίχρονης Δωρεάν και Δημόσιας Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έτσι τα χιλιάδες προνήπια (ηλικίας 4 ετών) που μένουν εκτός του δημόσιου Νηπιαγωγείου ωθούνται σε δομές των Δήμων (βρεφονηπιακούς σταθμούς) μέσω voucher ή σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, αφήνοντας παράλληλα εκτός δομών τα παι- διά μικρότερης ηλικίας δηλαδή όλα τα παιδιά ηλικίας 2-3,5 ετών (περίπου 8.000 παιδιά αυτής της ηλικίας έμειναν εκτός παιδικών σταθμών φέτος).
 Η, υποτιθέμενη, θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε βάθος τριετίας (σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας) συνδέεται με τη δυνατότητα επιλογής των γονέων μεταξύ ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών σταθμών και Δημόσιου Νηπιαγωγείου. Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος (με πολιορκητικό κριό το Νηπιαγωγείο) για την εκχώρηση της δημόσιας εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση (κάτι που επιχειρήθηκε και στο παρελθόν και απετράπη από τη σθεναρή αντίσταση του κλάδου) καθώς και για την είσοδο των κουπονιών (vouchers), των διδάκτρων – τροφείων, καθώς και των ελαστικών ωραρίων και εργασιακών σχέσεων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (στο πλαίσιο μιας έντεχνα προωθημένης
«ενιαίας» λειτουργίας της εκπαίδευσης). Οι μεθοδεύσεις αυτές οδηγούν στην πλήρη «ιδιωτικοποίηση» της προσχολικής αγωγής, όπου ιδιωτικοί φορείς ή φορείς με ιδιωτικοοικονομική λειτουργία (δημοτικοί βρεφονη- πιακοί σταθμοί) θα ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης.
 Η αναγκαιότητα της ένταξης των παιδιών 4 ετών στο δημόσιο νηπιαγωγείο προκύπτει κι από το γεγονός ότι θα μειώσει τις όποιες ανισότητες στην εκπαίδευση των προνηπίων και θα εξασφαλίσει την ομαλή μετά- βασή τους στο Δημοτικό Σχολείο.
 Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση στην ηλικία αυτή, συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κάτι που οφείλει η πολιτεία να το λάβει σοβαρά υπόψη της. Στα Δημόσια Νηπιαγωγεία παρέχεται αντισταθμιστική αγωγή, υπάρχουν δομές (Ειδικά νηπιαγωγεία, Τμήμα- τα Ένταξης και Παράλληλης στήριξης κ.ά.) για υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δομές που απουσιάζουν από τους παιδικούς σταθμούς.
 Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει επομένως όλα τα παιδιά από 4-6 χρόνων γιατί από τα 4 χρόνια αρχίζει η συνειδητή προσέγγιση – ανακάλυψη της γνώσης από το παιδί. Το Νηπιαγωγείο είναι κομμάτι της εκπαίδευσης και πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από τη δομή της δη- μόσιας εκπαίδευσης – το Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί πρέπει να είναι δημόσιοι και να καλύπτουν όλα τα παιδιά από 0-3,5 ετών, των εργαζόμενων και ανέργων που το επιθυμούν.
Διεκδικούμε:
 Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) .
 Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 1:15 ανά νηπιαγωγείο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου. Άμεση απόσυρση του άρθρου 35 στο Ν.4386 για την έρευνα για τον ελάχιστο αριθμό 14.
 Μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στο επίπεδο του ωραρίου των συναδέλφων των πολυθε- σιών σχολείων της πρωτοβάθμιας με καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσής του αναλόγως των χρόνων υπη- ρεσίας και απώτερο στόχο την εξίσωσή του με το ωράριο της Β/θμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς. Υπο-

6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ 86ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

λογισμός ολοκλήρου του χρόνου παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο ως διδακτικού χρόνου για τους/ τις Νηπιαγωγούς.
 Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
 Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και άμεσος μόνιμος διορισμός των απαιτούμενων Νηπιαγωγών.
 Την απόσυρση της Υ.Α. για το νέο «ενιαίο τύπου» Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.
 Διατήρηση του αυτοτελούς χαρακτήρα του παιδαγωγικού προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 Ενδυνάμωση του αντισταθμιστικού ρόλου του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 Φοίτηση όλων των παιδιών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απόσυρση της εγκυκλίου για τις εγγραφές.
 Τήρηση της αναλογίας παιδιών / τετραγωνικών μέτρων με βάση τις προδιαγραφές ΟΣΚ (1 παιδί ανά 3 τε- τραγωνικά μέτρα).
 Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς νηπίων και προνηπίων.
 Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία. Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη.
 Διορισμό μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι, σχολικοί βοηθοί, σχολικοί νοση- λευτές).
 Ομάδα υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Διορισμός μόνιμου ειδικού επιστημονικού προσωπικού (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές).
 Ίδρυση και στελέχωση τάξεων υποδοχής.
 Στελέχωση των νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικούς μητρικής γλώσσας για τα παιδιά των προσφύγων.
 Στα δημόσια νηπιαγωγεία της Θράκης, όπου φοιτούν νήπια της μουσουλμανικής μειονότητας, για τη στήριξη της χρήσης των μητρικών γλωσσών να υπάρξει περαιτέρω μειωμένη αναλογία μαθητών ανά νηπιαγωγό έτσι ώστε η αναλογία να είναι 2 νηπιαγωγοί ανά 25 νήπια – προνήπια. Αυτό σημαίνει αύξηση της οργανι- κότητας στα νηπιαγωγεία αυτά, η οποία θα στηρίζεται σε προσλήψεις νηπιαγωγών απόφοιτων Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας που θα έχουν προσληφθεί κεντρικά από το Υπουργείο Παιδεί- ας και με ενιαίο τρόπο (όπως όλοι/ες οι νηπιαγωγοί), για τη διευκόλυνση της παιδαγωγικής πράξης. Σημει- ώνουμε πως νηπιαγωγοί, απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας φυσικοί ή μη ομιλητές των μητρικών γλωσσών της μειονότητας, έχουν έτσι κι αλλιώς κάθε δικαίωμα τοποθέτησης σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία (όπου φοιτούν ή όχι νήπια της μειονότητας) όπως κάθε άλλος/η νηπιαγωγός.
 Αύξηση της χρηματοδότησης, ειδική χρηματοδότηση για παιδαγωγικό υλικό ώστε να διασφαλιστεί ο δωρεάν χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου.
 Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους Δήμους.
 Σε κάθε νηπιαγωγείο να τοποθετηθεί και μια νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής για τη στήριξη παιδιών με εκπαι- δευτικές ανάγκες.
 Δωρεάν σίτιση όλων των παιδιών και δωρεάν εμβολιασμούς για όλα τα παιδιά.

Aπόφαση για το Προσφυγικό
Διεκδικούμε ως συνολικό πλαίσιο:
 Σχολείο που να χωράει όλα τα παιδιά για την ομαλή ένταξη των παιδιών των προσφύ- γων και των μεταναστών στα πρωινά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία.
 Τη λειτουργία τάξεων υποδοχής σε όλα τα σχολεία.
 Υποστηρικτικές δομές για όλα τα παιδιά.
 Ορθολογική κατανομή των προσφυγόπουλων στα σχολεία.
 Εξασφάλιση της δωρεάν μεταφοράς τους.
 Επαρκή χρηματοδότηση, καμία εμπλοκή των Μη Κυβερνητική Οργάνωση. • Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις για πανελλήνιες 2020

     • ideascentral

   europalso