Το γεγονός ότι η ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 928 στις 14 Απριλίου καταργεί τη μισθολογική αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών αν δεν αποτελούν τυπικό προσόν έχει προκαλέσει την οργή πολλών αναπληρωτών. Πολλοί εκπαιδευτικοί θα χάσουν ένα ΜΚ και περίπου 80 ευρώ ενώ κάποιοι ανησυχούν μήπως τους ζητηθούν πίσω χρήματα που έλαβαν με την αλλαγή του ΜΚ λόγω μεταπτυχιακού.

Πάντως τόσο στην ΚΥΑ όσο και στις τελευταίες οδηγίες του Υπ.Οικονομικών δε γίνεται λόγος για αναδρομική ισχύ της απόφασης. Λογικά δεν θα υπάρξει αναδρομική ισχύ αφού και στις οδηγίες ορίζεται ρητά “να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της από την ημερομηνία ισχύος της (ήτοι από 14-4-2014) και εφεξής”

Paideia-ergasia