Απάντηση του υπουργού σε Ερώτηση για τη στελέχωση των σχολείων της Ανατολικής Αττικής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/01/2016 - 09:55 | Author: Newsroom Ipaidia

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1817/10-12-2015 την οποία κατέθεσαν οι ανωτέρω κ. κ. Βουλευτές σχετικά με τη στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων της Ανατολικής Αττικής και στα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής πραγματοποιήθηκαν 338 προσλήψεις Δασκάλων και 99 Νηπιαγωγών για τη γενική Αγωγή και Εκπαίδευση από πιστώσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τοποθετήσεις σε κενά πρωινής ζώνης και ολοήμερων τμημάτων, καθώς και 2 προσλήψεις Δασκάλων και 68 Νηπιαγωγών που αφορούσαν αποκλειστικά στο ολοήμερο πρόγραμμα.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕ60
Α’ 202 52
Β’ 136 47

Αναφορικά με τις προσλήψεις ΕΑΕ στην εν λόγω περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί:

α) 25 προσλήψεις Δασκάλων κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ71 και 2 Νηπιαγωγών κλάδου ΠΕ60.50 για την Παράλληλη Στήριξη.

β) 75 προσλήψεις Δασκάλων κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ71 και 19 Νηπιαγωγών κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ61.

Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί 3 Φάσεις προσλήψεων ειδικοτήτων, κατά τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής προσλήψεις για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής :

ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕ05- ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μειωμένου ωραρίου) 0
ΠΕ06- ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 15
ΠΕ07- ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μειωμένου ωραρίου) 8
ΠΕ08- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 31
ΠΕ11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 24
ΠΕ16.Ο1 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 25
ΠΕ 18.41 & 32 – ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 26
ΠΕ19 & 20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5

Οι παραπάνω προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν με τις κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις:

154970/Ε1/02-10-2015 (ΑΔΑ: ΨΒΟΒ465ΦΘ3-Τ09) ΕΣΠΑ για ΕΑΕΠ

170389/Ε1/26-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΨ794653ΠΣ-Α47) ΓΛΚ

170385/Ε1/26-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΨΒ44653ΠΣ-ΙΟΣ) ΕΣΠΑ για ΕΑΕΠ

188504/Ε1/23-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΘΒΟ4653ΠΣ-Η6Θ)

Ειδικότερα, στην περιοχή της Ά Ανατολικής Αττικής που ανήκει το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου, έχουν γίνει κατά εκπαιδευτικό κλάδο 202 προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στη Γενική Αγωγή και Εκπαίδευση. Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ127/33571/17-12-2015 επικαιροποιημένο έγγραφο (12-01-2016) της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, τα κενά δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων του άνω σχολείου καλύφθηκαν με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών εκτός από 2 ώρες Γαλλικών. Σήμερα στη σχολική μονάδα το ολοήμερο πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά για όλες τις τάξεις έως τις 16.15.

Στα δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανατολική Αττική έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι στιγμής, για τις ανάγκες της Γενικής Παιδείας εκατόν είκοσι επτά (127) προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών εκ των οποίων εβδομήντα πέντε (75) έχουν διατεθεί στην περιοχή Β-Α’ Ανατ. Αττικής:

Α/Α

ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1 ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
2 ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 12

ΠΛΗΡΕΣ/

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
3 ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 20

ΠΛΗΡΕΣ/

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΩΝ 6

ΠΛΗΡΕΣ/

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
5 ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΩΝ 3 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
6 ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΩΝ 6 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
7 ΠΕ04.05-ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
8 ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
9 ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
10 ΠΕ09-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
11 ΠΕ10-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2

ΠΛΗΡΕΣ/

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
12 ΠΕ12.11-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
13 ΠΕ15-ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΜΕΙΩΜΕΝΟ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
14 ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ 11

ΠΛΗΡΕΣ/

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
15 ΠΕ17.02- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΤΕΜ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
16 ΠΕ18.18-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
17 ΠΕ18.41-ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
18 ΠΕ20-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
19 ΤΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 ΠΛΗΡΕΣ/ ΜΕΙΩΜΕΝΟ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
75

Επιπρόσθετα, για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Β/θμιας Εκπαίδευσης έχουν προσληφθεί πενήντα εννέα (59) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΕΑΕ στην Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα τριάντα εννέα (39) έχουν διατεθεί για την κάλυψη των κενών στην περιοχή Β-Α’ Ανατολικής Αττικής.

Α/Α

ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1 ΠΕ02.50-ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΕΑΕ 17

ΠΛΗΡΕΣ/ΜΕΙΩ-ΜΕΝΟ

Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
2 ΠΕ03.50-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΑΕ 9

ΠΛΗΡΕΣ/ΜΕΙΩ-ΜΕΝΟ

Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
3 ΠΕ 04.01.50 –ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΑΕ 2 ΜΕΙΩΜΕΝΟ Β-Α’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΠΕ04.02.50-ΧΗΜΙΚΩΝ-ΕΑΕ 2 ΠΛΗΡΕΣ/ΜΕΙΩ-ΜΕΝΟ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
5 ΠΕ10.50-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ-ΕΑΕ 1

ΠΛΗΡΕΣ

Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
6 ΠΕ14.04.50-ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΕΑΕ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
7 ΠΕ14.05.50- ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΕΑΕ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
8 ΠΕ16.01.50-ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΕΑΕ 1

ΠΛΗΡΕΣ

Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
9 ΠΕ17.06.50- ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ – ΕΑ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
10 ΠΕ18.12.50- ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΑΕ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
11 ΠΕ18.35.50- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΑΕ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
12 ΠΕ18.36.50- ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ – ΕΑΕ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
13 ΠΕ19.50- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ – ΕΑΕ 1 ΠΛΗΡΕΣ Β-Α’ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
25

Επισημαίνεται ότι κάποιοι από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δεν εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσλήφθηκαν ή αναλαμβάνουν και παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους, δεδομένου ότι η κάλυψη του συγκεκριμένου λειτουργικού κενού εξετάζεται σε επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών.

Αναφορικά με τον διορισμό μόνιμου προσωπικού,κατόπιν εγκυκλίου που εκδίδεται στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 11 του N. 3528/2007 από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, βάσει των αιτημάτων των υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου Παιδείας, αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο ΑΣΕΠ, το συνολικό αίτημα, προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1).

Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 δεν εκδόθηκε εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και δεν περιήλθε στο ΥΠΠΕΘ σχετική απάντηση στο υπ’ αρ. 11834/Δ1/25-7-2014 αίτημά του προς τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την έγκριση πλήρωσης 300 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Επισημαίνεται ότι οι διορισμοί εκπαιδευτικών, από το σχολικό έτος 2010-2011 και έπειτα, ακολούθησαν το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του Ρόλου του Εκπαιδευτικού – Καθιέρωση Κανόνων Αξιολόγησης και Αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/τ.Α΄/19-5-2010), που προβλέπουν την ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο στο νέο καθεστώς διορισμών και προσλήψεων (άρθρο 2, παρ. 1, του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαρ. Θ2 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012). Ταυτόχρονα, όμως, η αναγκαία λήψη επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης και την προστασία της εθνικής οικονομίας(Ν.3833/2010, Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α΄/15-03-2010) είχε ως αποτέλεσμα τις μειώσεις των δαπανών, που εγκρίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Τονίζεται ότι για το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016, με την αρ. 130262/E1/18-2-2015 (ΦΕΚ 1765 Β΄, ΑΔΑ:Ω892465ΦΘ3-1ΘΓ) Y.Α. παρατάθηκε η μεταβατική περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), κατά το μέρος που αφορά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. 2008.

Στην παρούσα φάση κατόπιν της αρ. 527/2015 απόφασης του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των παρ. 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επεξεργάζεται προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των διορισμών, μετατάξεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναφορικά με τις υλικοτεχνικές υποδομές των σχολείων, σας γνωρίζουμε ότι η μέριμνα για τη σχολική στέγη για έργα συντήρησης, επισκευής, βελτίωσης υφιστάμενων διδακτηρίων εμπίπτει στον τομέα ευθύνης των Δήμων (άρθρο 5 του Ν.1894/1990, ΦΕΚ 110/Α’, άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ’ του Ν.3463/2006), ενώ με την κατάργηση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μεταβιβάστηκαν, ως πρόσθετες στις ήδη ασκούσες, οι αρμοδιότητες απόκτησης γης, προγραμματισμού, μελέτης και ανέγερσης νέων υποδομών (άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’). Ειδικά για το νομό Αττικής, βάσει των διατάξεων του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α’), όπως συμπληρώθηκε με το Ν.2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α’), ο προγραμματισμός και η ανέγερση σχολικών κτηρίων υλοποιείτο μέχρι την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» από το φορέα «ΟΣΚ Α.Ε.».

Πλέον έργα σχολικής στέγης υλοποιεί και η Εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ Α.Ε.» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών (άρθρο 132 του Ν.4199/2013, ΦΕΚ 216/Α’), ταυτόχρονα με την παράλληλη άσκηση των ομοίων αρμοδιοτήτων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Στον τομέα αυτό εμπίπτουν και θέματα εξοπλισμού και επίπλωσης των σχολικών μονάδων.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης.

Loading...
  • ideascentral

    europalso