Με αφορμή ανακοίνωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για την αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης του Α΄ κύκλου της ενιαίας δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», στην οποία γινόταν λόγος για αποκλεισμό από τις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων σε περιφέρειες εκτός Αττικής, o Tομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ απαντά σε επιστολή του προς τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. Γ .Σταύρου τα εξής:

“Από το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στις 18/12/2017 και από τις σχετικές δηλώσεις των αρμόδιων Υπουργών και Γενικών Γραμματέων των υπουργείων Παιδείας και Οικονομίας, έχει καταστεί εξ αρχής απολύτως σαφές ότι οι πρόσθετοι πόροι των 86.5 εκ. € για τον Α΄ κύκλο της ενιαίας δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», θα χρηματοδοτήσουν επιπλέον 127 εγκριθείσες προτάσεις συνεργατικών έργων με υψηλότατη βαθμολογία και συνδικαιούχους τόσο στην Αττική όσο και στις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Οι πρόσθετοι πόροι εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ κατά την 3η της συνεδρίαση, μετά από πρόταση της ΓΓΕΤ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να χρηματοδοτεί σε εθνικό επίπεδο το σύνολο των έργων με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 4 διασφαλίζοντας έτσι το κριτήριο της επιστημονικής ποιότητας και αριστείας στην έρευνα και την καινοτομία.

Θα έπρεπε να είχαν αναγνωστεί προσεκτικότερα οι σχετικές ανακοινώσεις, ώστε να αποσοβηθεί η ανησυχία ότι «η αύξηση της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων με έδρα την Αττική». Δεν προκύπτει από πουθενά η αιτίαση για «αποκλεισμό αξιόλογων ερευνητικών προτάσεων από μεταποιητικές επιχειρήσεις άλλων περιφερειών», αφού τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν με τα πρόσθετα κονδύλια έχουν την περιφερειακή κατανομή που οι ίδιοι οι συνεργατικοί σχηματισμοί επέλεξαν κατά την υποβολή των προτάσεων τους και η περιφερειακή διασπορά τους αφορά σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Η πραγματικότητα είναι ότι όχι μόνο δεν αποκλείονται επιχειρήσεις από άλλες περιφέρειες αλλά αντιθέτως προβλέπεται η διάθεση από τους πρόσθετους πόρους, επιπλέον χρηματοδότησης ύψους 24 εκ ευρώ για έργα στις «Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες» και 10 εκ ευρώ για έργα στις «Περιφέρειες σε Μετάβαση».

Τέλος θέτουμε υπ’ όψιν σας ότι από το σύνολο των 373 εκ. της Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) για τη χρηματοδότηση έργων του Α΄ κύκλου της δράσης, 241 εκ € (ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού) θα διατεθούν στην ευρύτερη Περιφέρεια και πιο συγκεκριμένα 181 εκ € (49%) στις «Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες» και 60 εκ € (16%) στις «Περιφέρειες σε Μετάβαση». Ειδικότερα η ΔΔ για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, αγγίζει τα 131 εκ. € ήτοι το 35% της συνολικής ΔΔ καταδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή της δράσης στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο».

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ