Απάντηση στο δημοσίευμα «Καψώνι 1220 χιλ»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/11/2014 - 16:05 | Author: Newsroom Ipaidia

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ».

Απαντώντας στο δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας σας της 31-10-2014, το οποίο υπογράφεται από τον κ. Χρήστο Κάτσικα και αφορά την περίπτωση του εκπαιδευτικού κ. Αλέτρα Νικολάου, θέτω υπ’όψιν σας τα ακόλουθα:

Από την υπηρεσία μας έγινε ενδελεχής έλεγχος των καταγγελιών του κυρίου Αλέτρα, που αφορούσαν σε δήθεν μεροληπτική σε βάρος του μεταχείριση από το ΠΥΣΔΕ Γρεβενών κατά το Σχολικό έτος 2013-2014, οι οποίες αποδείχθηκαν ανυπόστατες και αβάσιμες.

Ειδικότερα, η υπηρεσία μας για την περίπτωση του κ. Αλέτρα Νικολάου, μετά από έρευνα της υπόθεσης, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

α)- Με την με αριθμ. Πρωτ. 5276/30-12-2013 απόφασή της η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, απέρριψε την με αριθμ. πρωτ. 5276/3-12-2013 Ιεραρχική Προσφυγή του κ. Αλέτρα για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν.

β)- Με το αρ. πρωτ: 548/ 20-2-2014 έγγραφό της, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας απάντησε στο από 30-01-2014 έγγραφο του κ. Αλέτρα, με το οποίο παραπονούνταν κατά της ως άνω με αριθμ. πρωτ. 5276/30-12-2013 απόφασής μας.

γ)- Η υπηρεσία μας ενημέρωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την περίπτωση του κ. Αλέτρα με το με αριθμό πρωτ. 2779/03-06-2014 έγγραφό της, και το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης- Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης με το με αριθμό πρωτ. 1075/23-6-2014 έγγραφό της.

Επίσης, με το με αριθμό πρωτ. 6662/29 -10 – 2014 έγγραφό της προς το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η υπηρεσία μας απάντησε για την περίπτωση του κ. Αλέτρα στην με αριθμό ΑΒ 1989/21-10-2014 Αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης κ. Κουράκη, και απέστειλε όλα τα σχετικά έγγραφα.

Συμπερασματικά η αιτία για την οποία δεν κατέλαβε οργανική θέση ο κ. Αλέτρας το Σχολικό έτος 2013-2014, ήταν διότι δεν υπήρχαν σε κανένα σχολείο της Β/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών δώδεκα (12) ώρες μαθημάτων με Α’ανάθεση για την ειδικότητά του (ΠΕ 14.05 Δασολογίας), οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 84852/Δ2/20-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ έγγραφο της Δ/νσης Προσ/κού Β/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Γ’, του ΥΠΑΙΘ κεφ Β’, και όχι οι λόγοι που επικαλείται στις προσφυγές και καταγγελίες του, οι οποίοι διερευνήθηκαν διεξοδικά από την υπηρεσία μας και διαπιστώθηκε ότι είναι παντελώς ανυπόστατοι και αβάσιμοι.

Σημειωτέον ότι ο κ. Αλέτρας για το Σχολικό έτος 2014- 2015 έχει αποσπαστεί στην Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του.

Συνεπώς, τα αναγραφόμενα στο ως άνω δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας σας, είναι παντελώς ανυπόστατα και αβάσιμα.

Θα πρέπει να προσθέσω, ότι ο συντάκτης του σχετικού δημοσιεύματος, δεν αρκείται στην απλή αναφορά των περιστατικών, έτσι όπως αναφέρονται στην αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή, αλλά καταλήγει και στο συμπέρασμα, ότι «… η στάση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας γεννά ερωτήματα,, καθώς αποφεύγει να αποδώσει τις πειθαρχικές ευθύνες που αναλογούν στα μέλη του ΠΥΣΔΕ Γρεβενών που εμπλέκονται στην υπόθεση …..», το οποίο θίγει την τιμή και την υπόληψή μου.

Σας παρακαλώ να ανακληθεί το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο συντάκτης σας, ότι «… η στάση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας γεννά ερωτήματα,, καθώς αποφεύγει να αποδώσει τις πειθαρχικές ευθύνες που αναλογούν στα μέλη του ΠΥΣΔΕ Γρεβενών που εμπλέκονται στην υπόθεση …..», και να δημοσιεύσετε την παρούσα απάντησή μου στην εφημερίδα σας και σε όποιο άλλο μέσο Μαζικής Ενημέρωσης έγινε αναπαραγωγή, προκειμένου να θπληροφορηθεί το αναγνωστικό σας κοινό, ότι στην περίπτωση του κ. Αλέτρα, ενήργησα όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δρ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΝΤΣΑ

Loading...


  • europalso   ideascentral