ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Θέμα: «Απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της Ν.Δ. για την προσχολική εκπαίδευση.»

 Aξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

           Σε πρόσφατη ομιλία σας ,στα εγκαίνια ενός δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού, αναφερθήκατε στην ανάγκη να δημιουργηθεί μια ενιαία δομή στο Υπουργείο Παιδείας που θα επιβλέπει τα νηπιαγωγεία και τους  βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσα από ένα ενιαίο πρίσμα, ενώ τονίσατε πως η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση πρέπει να ξεκινήσει, πρώτα, από κάτω προς τα πάνω, από το νηπιαγωγείο και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στη συνέχεια να επεκταθεί και στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το κράτος οφείλει πράγματι να στηρίξει  την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση ,  θεσμοθετώντας τη διετή υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση,αναβαθμίζοντας το ολοήμερο νηπιαγωγείο και διαθέτοντας τα  αναγκαία οικονομικά κονδύλια για την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό των νηπιαγωγείων. Αντίθετα,η ενοποίηση της προσχολικής εκπαίδευσης  με τους παιδικούς σταθμούς και η υπαγωγή των δεύτερων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας,όπως προτείνατε,όχι μόνο δεν αναβαθμίζει την προσχολική εκπαίδευση,αλλά αντιθέτως την υποτιμά,την υποβαθμίζει και στοχεύει στην ταύτιση δύο εντελώς διαφορετικών δομών.

Οφείλουμε να σας επισημάνουμε πως οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν κοινωνική δομή της Πολιτείας,απευθυνόμενη σε παιδιά 0-3 ετών,παρέχοντας αποκλειστικά υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας.Αντίθετα,η προσχολική εκπαίδευση-τα νηπιαγωγεία-αποτελεί βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , στην οποία εφαρμόζονται παιδαγωγικά προγράμματα,υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας,με στόχο την γνωστική,ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα ομαλή σχολική πορεία τους.Συμπερασματικά,λοιπόν,πρόκειται για δύο διαφορετικές δομές,όπως προαναφέραμε,όχι μόνο ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους αλλα και ως προς τους σκοπούς και στόχους που θέτουν.

Για του λόγου το αληθές, σας παραθέτουμε τις τοποθετήσεις και τις γνωμοδοτήσεις του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με το εν λόγω θέμα:

Σύμφωνα με το Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

«… Η ενοποίηση δύο διακριτών επιστημονικών χώρων αποτελεί το έναυσμα για την περαιτέρω απορρύθμιση και την αποδιοργάνωση των επαγγελματικών προσόντων και κατ’ επέκταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τους εν λόγω χώρους. Αυτό σημαίνει πως μια τέτοια στρατηγική επιλογή, αλλάζει άρδην το τοπίο των εργασιακών προοπτικών και σχέσεων των αποφοίτων μας αλλά και των επιστημονικών πεδίων στα οποία δραστηριοποιούμαστε. Πέραν λοιπόν του ότι δεν βοηθάει κανέναν από τους δύο, επιπλέον βλάπτει αυτούς που πρέπει να υπηρετεί: στην περίπτωσή μας, τα παιδιά από τη νηπιακή μέχρι την προσχολική/πρωτοσχολική εκπαίδευση. Συντασσόμεθα υπέρ της θέσης να διατηρηθούν σαφώς διαχωρισμένοι οι δύο επιστημονικοί κλάδοι-επαγγέλματα. Επίσης η τάση για συγχωνεύσεις ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, οι οποίες ενδεχομένως να δικαιολογούνται σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν έχουν νόημα όταν ενυπάρχει ένα τεράστιο επιστημονικό, μεθοδολογικό και γνωσιολογικό αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στους φορείς που καλούνται να συνομιλήσουν…».

Ενώ το Παιδαγωγικό Τμήμα της Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τονίζει:

«… Στην περίπτωση της Ελλάδας και υπό τις παρούσες συγκεκριμένες ιστορικο-πολιτισμικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, ο τυχόν συνδυασμός των δύο αυτών διαφορετικών αντικειμένων και δομών υπό έναν φορέα ή ίδρυμα και από ένα πρόσωπο θα οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση και των δύο υπηρεσιών, ιδιαίτερα της εκπαιδευτικής, αφού θα κληθούν να την προσφέρουν πρόσωπα που δεν είναι εκπαιδευτικοί, αλλά βρεφονηπιοκόμοι…».

Οι νηπιαγωγοί,μόνιμοι και αναπληρωτές και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας δηλώνουμε την αντίθεση και την αγανάκτησή μας απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια ενοποίησης και ενιαιοποίησης των δύο αυτών διαφορετικών δομών,παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων,αντιλαμβανόμενοι πως τέτοιες προθέσεις έχουν ως στόχο την ικανοποίηση συντεχνιακών συμφερόντων  και σε καμία περίπτωση δεν προσβλέπουν στην αναβάθμιση  της παρεχόμενης προσχολικής εκπαίδευσης.

Δε δεχόμαστε την περαιτέρω συρρίκνωση των νηπιαγωγείων και τον υποβιβασμό της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης,στα πλαίσια της περιστολής των δημοσιονομικών δαπανών,με αποδέκτες τους μαθητές μας.

Παρακαλούμε όπως ανακαλέσετε τις δηλώσεις  σας και είμαστε στη διάθεσή σας ,προκειμένου να σας δώσουμε περαιτέρω διευκρινήσεις για το θέμα.