Απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα των μελών του ΚEMEΤΕ της OΛΜΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/09/2017 - 13:05 | Author: Newsroom Ipaidia

Απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ( Ο.Λ.Μ.Ε. )

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ.125/2016 (Φ.Ε.Κ.210 τ.Α’/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 06/05-09-2017 έγγραφο της ΟΛΜΕ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Απαλλάσσουμε από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για το σχολικό έτος 2017-2018, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) επειδή μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ) της Ο.Λ.Μ.Ε.:
1. Ανδρινόπουλος Γεώργιος του Διονυσίου, κλάδου ΠΕ19, με οργανική θέση στο 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής, της Δ/νσης Δ.Ε. Α’ Αθήνας (Πρόεδρος).
2. Αθανασακοπούλου Αγγελική του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ02, στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Α’ Δωδεκανήσου (Αντιπρόεδρος) και υπηρετεί με απόσπαση στη Δ.Ε. Δ’ Αθήνας.
3. Πρωτονοτάριου ΄Αννα του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο 21ο Γυμνάσιο Αθήνας, της Δ/νσης Δ.Ε. Α’ Αθήνας (Γεν. Γραμματέας).
4. Κανελλόπουλος Σπυρίδων του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κορωπίου, της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (Ταμίας).
5. Χατζηνικολής Ζαχαρίας του Χρήστου, κλάδου ΠΕ12.04, με οργανική θέση στο 1ο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφιας, της Δ/νσης Δ.Ε. Α’ Αθήνας (Μέλος).
6. Αναγνώστη Βικτωρία του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ04.02, με οργανική θέση στο 4ο ΓΕΛ Αλίμου, της Δ/νσης Δ.Ε. Δ’ Αθήνας (Μέλος).
7. Πέττας Αντώνης του Ανδρέα, κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο 1ο ΓΕΛ Καματερού, της Δ/νσης Δ.Ε. Γ’ Αθήνας (Μέλος).
8. Παπαχατζής Ηλίας του Θεοφάνη, κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο 1ο ΓΕΛ Πικερμίου, της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (Μέλος).
9. Ζαφείρης Ανδρέας του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ08, στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας (Μέλος).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η απόφαση σε μορφή pdf. 

Loading...


  • europalso

    ideascentral