Σύμφωνα με το Άρθρο 35 της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με τις  τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών και Γενικών :

1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α’ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Α’ τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Β’ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Β’ τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Γ’ και Δ’ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Γ’ τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως.

2. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α’ και Β’ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Α’ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Γ’ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Β’ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Δ’ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Γ’ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως.

3. Ειδικά για τους/τις μαθητές/τριες της Α’ εσπερινού Γενικού Λυκείου που φοίτησαν το σχολικό έτος 2017- 2018 και εφεξής ισχύει:
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υπουργικής απόφασης όπου αναφέρεται Α’ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Α’ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως, σύμφωνα με την με αριθμ. 147899/Δ2/2017 (Β’ 3202) υπουργική απόφαση.