Αντιδρούν  της χώρας  στην αλλαγή του πλαισίου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, το θέμα αφορά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και πτυχιούχους των λεγόμενων «καθηγητικών» σχολών, όσων δηλαδή έχουν ως βασική επαγγελματική προοπτική την εκπαίδευση.

Το διακύβευμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εκπαιδεύονται οι καθηγητές γυμνασίου και λυκείου για να διδάσκουν τα μαθήματά τους. Η ερμηνεία που δίνεται στις αντιδράσεις είναι ότι οι διδάσκοντες δεν επιθυμούν να εφαρμόσουν έναν νόμο που θα αφαιρέσει διδακτικά αντικείμενα από τα τμήματα, δημιουργώντας την ανάγκη να δημιουργηθούν νέα για να καλυφθούν τα κενά.

Ετσι, επιδιώκουν να μην εφαρμοστεί άμεσα η διάταξη, ελπίζοντας ότι η επόμενη κυβέρνηση θα την αλλάξει. Παράλληλα, αυτό που ανέφεραν στην «Καθημερινή» οι παροικούντες την πανεπιστημιακή Ιερουσαλήμ, είναι πως η κόντρα στο ΕΚΠΑ «κρύβει» τη διελκυστίνδα καθηγητών των παιδαγωγικών τμημάτων και της Φιλοσοφικής με πλούσιο δημόσιο λόγο. «Είναι πάγιο αίτημα των παιδαγωγικών να ενισχύσουν την παρουσία τους στο πανεπιστήμιο», ανέφερε χθες στην «Κ» πανεπιστημιακός της Φιλοσοφικής Αθηνών, διαβλέποντας πως «είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να αρχίσει να εφαρμόζεται η ρύθμιση από τον Σεπτέμβριο 2023, που το υπουργείο Παιδείας δεν θα προλάβει να τις ολοκληρώσει πριν από την προκήρυξη των εθνικών εκλογών». «Δεν θέλουν να ξεβολευτούν, να χάσουν μαθήματα και συσχετισμούς ισχύος εντός της σχολής», αντιτείνει στην «Κ» στέλεχος του υπ. Παιδείας. Ειδικότερα, η σχετική ρύθμιση του νόμου 4957/2022 προβλέπει τα εξής:

• Σε κάθε ΑΕΙ, με απόφαση Συγκλήτου, μπορεί να λειτουργήσει ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση αντίστοιχου πιστοποιητικού. Το πρόγραμμα θα έχει ελάχιστη διάρκεια δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 60 πιστωτικές μονάδες.

• Το ειδικό πρόγραμμα θα παρέχεται με την επιμέλεια της σχολής ή τμήματος Επιστημών Αγωγής, που υπάρχει στο πανεπιστήμιο. Εάν δεν υπάρχει σχετικό τμήμα σε κάποιο ΑΕΙ, μπορεί να ιδρυθεί διιδρυματικό πρόγραμμα σπουδών. Σε κάθε ΑΕΙ μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά ένα ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

• Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: α) ήδη φοιτητές σε διάφορα τμήματα (π.χ. Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας κ.λπ.), το πτυχίο των οποίων δίνει το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Προϋπόθεση να έχουν «περάσει» τα μαθήματα των τριών ετών και να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 πιστωτικές μονάδες (από τις 240 συνολικά για όλο το πρόγραμμα) και β) πτυχιούχοι «καθηγητικών» τμημάτων.

Συμπυκνώνοντας, με το νέο καθεστώς όσοι φοιτητές θέλουν να λάβουν διδακτική επάρκεια για να διεκδικήσουν θέση σε σχολείο πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματα τμήματος Επιστημών Αγωγής στο ΑΕΙ. Τώρα υπάρχουν σχετικά μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος. Επίσης, εάν θέλουν να μπορούν να εργαστούν σε άλλες θέσεις πλην της εκπαίδευσης, πρέπει να ολοκληρώσουν τα τέσσερα έτη σπουδών και να παρακολουθήσουν ένα επιπλέον έτος παιδαγωγικά. Οσο για τις καθηγητικές σχολές, αυτές πρέπει να αναμορφώσουν το πρόγραμμά τους.

Η Φιλοσοφική Αθηνών από την πλευρά της λέει: «Η, βάσει του άρθρου 456 του Ν. 4957/2022, κατάργηση των ΦΕΚ από 31.8.2023 (σημείωση: πρόκειται για τα ΦΕΚ βάσει των οποίων όλα τα τμήματα της Φιλοσοφικής Αθηνών έχουν ειδικά μαθήματα παιδαγωγικού – διδακτικού περιεχομένου) δημιουργεί εύλογα μεγάλα προβλήματα, ιδίως για τους ήδη φοιτούντες, καθώς ανατρέπονται διασφαλισμένα (με βάση τα ισχύοντα κατά το έτος εισαγωγής τους) επαγγελματικά δικαιώματά τους, χωρίς μάλιστα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, να έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες εγκύκλιοι για τα ειδικά προγράμματα σπουδών που θα προσφέρουν τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Τα μαθήματα αυτά ορίζεται ότι θα έχουν φόρτο εργασίας 60 πιστωτικών μονάδων (ECTS), δηλαδή ενός έτους σπουδών, από 30 πιστωτικές μονάδες σήμερα. Πέρα από την υποβάθμιση των μαθημάτων του ειδικού γνωστικού αντικειμένου των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, τη μη επιστημονική τεκμηρίωση για αύξηση των μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από 30 σε 60 ECTS, δεν είναι επιστημονικά κατανοητός ο λόγος για τον οποίο η παρακολούθηση μαθημάτων ενός “Ειδικού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΔΕ” προϋποθέτει επιτυχή εξέταση σε μαθήματα τριών ακαδημαϊκών ετών (σημείωση: η προϋπόθεση αυτή θα καθυστερήσει την αποφοίτηση πολλών φοιτητών). Τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ μεταξύ άλλων υποστηρίζουν ομόφωνα ότι τα ήδη εντεταγμένα στα υφιστάμενα και πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών μαθήματα, που οδηγούν στην απόκτηση της ΠΔΕ, πρέπει να συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ως παρέχοντα την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια».

Καθημερινή